Tlačové správy

Noc múzeí a galérií 2022 v Galérii umelcov Spiša

Podujatie KRIŽOVATKY 8 s podtitulom Umenie spája / výstavy, komentované prehliadky, galerijné kino, tvorivé dielne, koncert

 • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
 • Termín: sobota, 14. 5. 2022, v čase 13.00 – 21.00 hod.
 • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
 • Na stiahnutie: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravila už ôsmy ročník multižánrového projektu Križovatky  s podtitulom Umenie spája vrámci celoeurópskeho podujatia

Noc múzeí a galérií 2022. Program je orientovaný pre širokú verejnosť a spája umenia viacerých druhov – výtvarné, hudobné a audio-vizuálne. Maratón aktivít uvedie galéria v sobotu, 14. 5. v čase 13.00 – 21.00. Realizácia sprievodných podujatí v rámci projektu prebehne počas celého týždňa v termíne 13. 5. – 18. 5.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, ako aj pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu. Do podujatia sa každoročne zapájajú všetky galérie a múzeá Košického samosprávneho kraja.

Riaditeľka galérie Mgr. Lucia Benická uvádza k programu Križovatky / Umenia spája: „V súčasnej svetovej kataklyzme volíme univerzálny jazyk umenia, ktorý bezhranične spája ľudstvo. Pri príprave drama-turgie sobotňajšej galerijnej Noci sme dali dôraz na maratón aktivít  ‒ výstavy, komentované prehliadky, galerijné kino, tvorivé dielne a štart ďalšieho ročníka koncertov X-ART. Tradične v máji otvárame exteriérové priestory s unikátnymi výstavami v Záhrade umenia a v Galérii pri dufarte, ktoré poskytujú návštevníkom zážitkovú zelenú oázu uprostred mesta. Okrem soboty, 14. mája pripravujeme programy pre verejnosť už od piatku, 13. 5. do stredy, 18. 5. Po období náročnej kovidnej hybernácie verím, že májové aktivity Noci múzeí a galérií naplno reštartujú záujem verejnosti o kultúrne bohatstvo a výtvarné hodnoty.“

PROGRAM / 14. 5. 2022, sobota, 13.00 – 21.00

 • 00 – 21.00 | 3 aktuálne výstavy a 3 stále expozície. Sprístupnenie výstav. Vstupné: zadarmo.
 • 00 – 19.00 | 4 exteriérové výstavy. Sprístupnenie výstav v Záhrade umenia a v Galérii pri dufarte. Vstupné: zadarmo.
 • 30 – 16.30 | Komentované prehliadky. 13.30 – 14.30 / Nadia Rovderová: Fotofatal & Suzanne Pastor: Pastoral;

14.30 – 15.30 / Roland Neupauer: Time Loop; 15.30 – 16.30 / Učitelia i dejatelia. Vstupné: zadarmo.

 • 00 – 15.30 | Galerijné kino. Projekčná slučka dokumentov a reportáží z archívu galérie. Vstupné: zadarmo.
 • 00 – 18.00 | Workshop: Čaro hliny. Kreatívne čarovanie na hrnčiarskom kruhu s Petrom Smikom. Vstupné: zadarmo.
 • 30 – 16.30 | Tvorivky: Objekty a experimenty. Tvorba trojrozmerných asambláži s lektorkami galérie. Vstupné: 3 € / osoba.
 • 00 – 20.00 | X-ART / Koncert v galérii: Duo Accosphere.

Slovensko-poľské akordeónové duo Alena Badziňáková & Grzegorz Palus. Vstupné: 6 € / osoba.

 SPRIEVODNÉ PODUJATIA / 13. 5. – 18. 5. 2022

 • 5. – 13. 5. 2022, pondelok – piatok, 9.00 – 15.00 | Objekty a experimenty / Budúcnosť civilizácie.

Tvorivé dielne a edukačné workshopy pre školy. Vstupné: 1,50 € / žiak.

 • 5. 2022, piatok, 16.00 – 19.00 | Open Studio: Kabelka.

Háčkovanie štýlovej kabelky z originálnej priadze „hooked zpagetti“. Lektorka: Jitka Nováková. Vstupné 10 € / osoba.

 • 5. 2022, nedeľa, 13.00 – 15.30 | Nedeľný kreatívny ateliér: Taška Daška. Darčeková taška vyzdobená potlačou a linorytom. Lektorka: Anna Timková – GUS. Vstupné: 3 € / osoba.
 • 5. streda, 10.00 – 19.00 | Dlhý deň s umením. Prehliadky výstav do večerných hodín. Vstupné: štandardné.
 • 5. 2022, streda, 17.00 – 19.00 | Orbis Pictus / Rozhovory o umení. Umelci zo zbierky: Metafyzika Mikuláša Kravjanského. Vstupné: zadarmo. Prezentácia tvorby výtvarníka, pochádzajúceho zo Spiša, ktorý od r. 1968 žil v USA a Kanade.

Uvádza kurátorka Katarína Balúnová – GUS. Vstupné: zadarmo.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore