Tlačové správy

Visegrad Roma Magazine bude mapovať desať tém

Rómovia sú jednou z najvýznamnejších etnických menšín žijúcich v krajinách Vyšehradskej štvorky. Ich život, pozitívne skúsenosti z každodenného života v regióne či aktuálne problémy bude mapovať mesačník s názvom Visegrad Roma Magazine. Výroba relácií v dĺžke 21 – 30 minút v závislosti od programovej ponuky, bude financovaná z Vyšehradského fondu. Táto bude rovnomerne rozdelená medzi národných partnerov, ktorými sú DIKH TV (Maďarsko), ROMEA TV (Česká republika) a TV ROMANA (Slovenská republika). Výsledkom bude desať spracovaných tém, medzi ktorými nechýbajú bývanie, sociálna, pracovná a zdravotná situácia, situácia vo vzdelávaní, politický vývoj, jazyk, integračná situácia a dobré rómske iniciatívy v krajinách V4. Okrem toho budú súčasťou projektu aj tlačové besedy, z ktorých prvá bola realizovaná 3. mája v Bratislave. Projekt je predovšetkým o informovaní verejnosti, pričom spolupráca jednotlivých rómskych televízií je založená na európskych ideologických základoch a okrem výmeny informácií či know-how tak bude prispievať i k budovaniu a rozvoju spoločnej rómskej identity.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore