Aktuality

Tomáš Majerník jubiluje

Prešov. Pred osemdesiatimi rokmi, 19. mája 1942, sa v obci Terňa (okr. Prešov) narodil Tomáš Majerník. Dlhoročný pedagóg, publicista, básnik.
Slovenský jazyk, literatúru a dejepis jubilant vyštudoval na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove, v nej ukončil aj postgraduálne štúdium pre výchovných poradcov. Katolícku teológiu a etickú výchovu vyštudoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.
Bol dlhoročným pedagógom v Združenej strednej škole odevnej v Prešove. Aktívne pracuje v Spolku slovenských spisovateľov a regionálnej organizácii Slovenského syndikátu novinárov v Prešove.
Vyše tridsať rokov pôsobí v kultúrno-spoločenskom mesačníku Prešovský magazín, kde aktuálne pripravuje rubriku Náboženský život, predtým v ňom predstavoval literárnu tvorbu prešovských autorov. Viac rokov bol i členom redakčnej rady.
Svoj intelekt, tvorivosť a zmysel pre humor pretavoval do obľúbených ufogramov. V slovenskej literatúre zarezonovali jeho básnické zbierky Správne tušenie (2003) a Pôjdeme k prameňom (2008). Svoju tvorbu prezentuje v tlači, rozhlase a literárnych zborníkoch a almanachoch. V roku 2019 sa prezentoval v zborníku literárnej tvorby Ako soľ, ktorý vydal Spolok slovenských spisovateľov. Je i autorom  publikácie Jubilujúca Terňa (1994), podieľal sa aj na vydaní knihy Deväťdesiat rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Terni. Jeho záľubou je i fotografovanie, zúčastňuje sa výstav novinárskej fotografie.
Od primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej si za svoju záslužnú tvorivú činnosť prevzal ďakovný list.
PaedDr. Tomáš Majerník žije a tvorí v Prešove.
(jac)
Foto: Mesto Prešov

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore