Aktuality

Najlepším stredoškolským časopisom v Prešovskom kraji je opäť bardejovský Gymoš

Prešov. V knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove bol vyhodnotený ôsmy ročník súťaže stredoškolských časopisov v rámci Prešovského samosprávneho kraja za školské roky 2019/20 a 2020/21. Súťaž organizuje Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove.
Do ôsmeho ročníka sa prihlásilo 16 časopisov. Hodnotila ich porota, v ktorej boli skúsené novinárky a novinári, jej predsedníčkou bola hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová. Body členovia poroty dávali za obsah časopisov, ich prepojenie so životom školy a regiónu, kreativitu, prácu s fotografiami, titulné strany, štylistiku a spracovanie témy. Štvrtý raz sa z prvenstva tešili tvorcovia časopisu Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove Gymoš (predtým súťaž vyhrali v rokoch 2013, 2015, 2019). Druhú priečku získali časopisy študentov Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni Gymploviny a Gymnázia Leonarda Stockela v Bardejove Phase. Tretie miesto obsadil časopis Súkromného gymnázia v Poprade Life In The Academy. Štvrtú pozíciu (zlaté pásmo) získal časopis Strednej odbornej školy v Lipanoch Elán. Hodnotné ceny do súťaže venoval Prešovský samosprávny kraj.
Udelených bolo aj niekoľko špeciálnych cien. Skokanom roka sa stal časopis Strednej zdravotníckej školy v Prešove Vita. Cenu za najlepšiu grafiku dostal časopis SOŠ v Lipanoch Elán. Titul objav roka získali tvorcovia časopisu Šupa ŠUP Svidník. Cena za kreativitu: Phase, Gymnázium L. Stockela Bardejov, cena za najlepšiu titulnú stranu: SPeŠnet, SPŠ Poprad. Cena RO SSN Prešov: Konekt, SOŠT Poprad. Mimoriadna cena poroty: Poddubáčik, SOŠ Bijacovce.
Študentom a študentkám vyslovil uznanie za tvorivú prácu predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. „Oceňujem, že aj keď pre pandémiu boli obmedzenia, pokračovali ste v užitočnej práci pre svoje školy, svojich spolužiakov, rodičov a boli inšpiráciou,“ zvýraznil M. Majerský. „Teší ma, že sa nebojíte písať odvážne, otvárať i tabuizované témy, dokážete vtiahnuť do článkov spolužiakov, učiteľov aj absolventov. Je to dobrá škola života, konfrontácia s vlastným slovom, myšlienkami. Dôležité je, aby ste v tejto práci pokračovali.“
Daša Jeleňová, predsedníčka poroty: „Aj keď pandémia zasiahla i do činnosti redakčných tímov, úroveň časopisov je stabilná. Vyzdvihnem ich obsah, vyváženosť, výber tém z rôznych oblastí života, žánrovú rozmanitosť. Autori sa usilovali mapovať nielen školské témy, ale aj zo svojho okolia. Takisto reflektujú i dobu, v ktorej žijú. V časopisoch sme si prečítali i články zamerané na spoločenskú, pandemickú aj politickú situáciu. Tešilo nás, že ani v náročných časoch to redakčné tímy nezabalili, tvorili, vymýšľali, vydávali. Nesporne si zaslúžia povzbudenie. Dôležité je, aby sa mladí ľudia stretávali, tvorili a tým obohacovali nielen seba, ale i svoje okolie.“ 
Milan Grejták, predseda RO SSN v Prešove: „Súťaž funguje od roku 2013. Teší nás, ako sa časopisy kvalitatívne posúvajú. Redakčné tímy robia dobrú prácu, prinášajú zaujímavé témy, ktoré inšpirujú mladú generáciu.“
(jac)

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore