Tlačové správy

Štúdium, ktoré prináša 100 % zamestnanosť

Absolventi Duálneho IT vzdelávania sa úspešne uplatnia na trhu práce. 

V Košiciach aktuálne pribudne 25 nových absolventov odborného duálneho vzdelávania. Poskytuje ho SPŠ elektrotechnická v Košiciach v úzkej spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK). Absolvovanie trojročného štúdia garantuje okrem diplomu a certifikátu i pracovné miesto.

Okrem získaného absolventského diplomu s titulom Diplomovaný špecialista, certifikátu v odbore „Fachinformatiker“ od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, platnom aj v Nemecku, získajú úspešní absolventi automaticky aj garantované pracovné miesto v spoločnosti DT ITSO SK.

Hlavnou myšlienkou duálneho vzdelávania je podporiť spoluprácu školy a firmy pri príprave študentov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Škola tak poskytuje záujemcom o štúdium moderný vzdelávací program, vďaka ktorému sa dokážu uplatniť na trhu práce a firma získa zaškolených pracovníkov. Duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium má dennú formu, trvá 3 roky a je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou. Študenti sa môžu počas štúdia špecializovať na tri oblasti: sieťový špecialista, systémový špecialista a aplikačný špecialista.

Spokojní sú absolventi i zamestnávateľ

Medzi čerstvých absolventov patrí i Tomáš Ostovrchý. „Keď som sa dozvedel o Duálnom IT vzdelávaní, bol pre mňa svet informačných technológií veľkou neznámou. Prešli tri roky a všetko je inak. Svoju špecializáciu som našiel v sieťových technológiách a mienim v tejto oblasti pôsobiť aj naďalej. Štúdium som úspešne ukončil, no už mám podpísanú zmluvu a nastupujem presne na pozíciu, akú som si vysníval,“ netají radosť.

Marián Cibák, ktorý pracuje ako Head Of Team SAP 24/7 delivery v DT ITSO SK má s absolventmi duálneho vzdelávania pozitívnu skúsenosť. Najväčší prínos vidí práve v tom, že študenti majú možnosť reálne vidieť a zažiť, ako to funguje v skutočnej firme. „Počas štúdia majú možnosť naučiť sa veci, ktoré nie sú v žiadnych osnovách, majú možnosť vyskúšať si rôzne oddelenia a nájsť svoje zameranie, ktoré ich zaujíma najviac.​​”

Zaujímavé čísla

SPŠ elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou DT ITSO SK sa duálnemu vzdelávaniu venujú od roku 2013. „Momentálne pracuje v spoločnosti 157 úspešných absolventov duálneho vzdelávania. V budúcom roku začínajú študovať v odbore Počítačové systémy 30 noví študenti,“ konštatuje riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach Š. Krištín.

Jedným z výsledkov spolupráce sú aj dve spoločne vybudované a zariadené laboratóriá informačných technológií.

„Príprava absolventov pre trh práce vyvrcholila v septembri 2013 otvorením jednej triedy trojročného pomaturitného vyššieho odborného štúdia v odbore 2695 Q Počítačové systémy. Toto pomaturitné vzdelávanie je poskytované od svojho vzniku v úzkej spolupráci so spoločnosťou DT IT Solutions Slovakia. Spočiatku malo v sebe len prvky duálneho štúdia, avšak zmenou legislatívy v apríli 2015 je toto vzdelávanie ponúkané uchádzačom od školského roka 2015/2016 ako duálne štúdium,“ uvádza riaditeľ školy.

Študenti pracujú počas praxe pod vedením skúseného mentora v minimálne troch odlišných tímoch, vďaka čomu spoznajú diverzitu práce vo firme. Po úspešnom skončení duálneho vzdelávania majú absolventi možnosť kontinuálne pokračovať v pracovnom pomere na obdobie minimálne dvoch rokov.

Spoločnosti zamerané na IT vnímajú nedostatok kvalifikovaných IT odborníkov na pracovnom trhu. Okrem odborných vedomostí vyžadujú aj prehľad o aktuálnych technológiách či pracovné zručnosti získané z praxe.

„Model duálneho vzdelávania v sebe spája naše požiadavky – ponúka priestor pre získavanie teoretických vedomostí, kladie obrovský dôraz na praktické vzdelávanie, kde študent získava potrebné skúsenosti, zručnosti a pracovné návyky. Takto si ako firma vieme „vychovávať“ a formovať budúcich zamestnancov a tým zabezpečovať budúcnosť našej spoločnosti, a rovnako tak napomáhať aj rozvoju samotného regiónu,“ uzatvára Andreas Truls, generálny riaditeľ spoločnosti DT IT SO SK.

Fotografie z podujatia nájdete na tomto linku: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BjGEnIWDT-ZWmgryWQKxsuqzLb4CGA5I

Kontakt pre médiá:

Duálne IT vzdelávanie:
Tomáš Bielik, DiS.
Education Operation Manager at Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
Email:  T.Bielik@t-systems.com
Tel.: +421 914 360 362

Stredná priemyselná škola elektrotechnická:
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
E-mail: kristin@spseke.sk
Tel.: +421 911 845490

Duálne IT Vzdelávanie Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Pomaturitné duálne štúdium ponúka spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach od roku 2013.

Absolventi štúdia sú pripravení na prácu v oblasti správy serverov, operačných systémov, sietí, diskových polí, databáz, aplikácií, cloudových riešení, agilnej metodiky a iných informačných a komunikačných technológií.

Ako prví na Slovensku sa študenti vzdelávajú podľa nemeckého modelu a majú možnosť získať certifikát od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý je rovnocenný titulu absolventov v Nemecku. Duálne vzdelávanie spája teoretické vyučovanie a praktickú prípravu v oblasti IT. Dôraz je kladený na rozvoj tvrdých a mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v DT ITSO. Miera praktického vzdelávania dosahuje až 70 %. V roku 2022 ukončí svoje štúdium 25 absolventov a 25 z nich prijalo ponuku pracovať v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Pripoja sa k 132 absolventom duálneho vzdelávania. K júnu 2022 tak evidujeme celkovo 157 absolventov Duálneho IT vzdelávania DT ITSO SK a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej.

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach je jednou z najväčších stredných odborných škôl v Košickom kraji, v ktorej každoročne študuje viac ako 800 žiakov denného štúdia. Svoju samostatnú históriu začala škola písať 1.9.1967. Dnes patrí k tým školám, o ktorých jej študenti či absolventi hovoria, že má dobré meno, ale i náročný študijný program. Podľa hodnotenia agentúry INEKO obsadzuje škola popredné miesta medzi strednými školami nielen v Košickom kraji, ale aj v rámci Slovenska.  Absolventi sú úspešní v ďalšom vysokoškolskom štúdiu, ako aj v zamestnaní. Vedeniu školy sa dlhodobo darí držať krok s dobou a udržiavať si kontakty so zamestnávateľmi v regióne. Škola úzko spolupracuje s viacerými významnými firmami, ktoré patria k najväčším v oblasti informačných technológií, elektrotechnického priemyslu a elektroenergetiky na východnom Slovensku. Od roku 2007 je Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach členom združenia IT Valley.

Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Značka Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je synonymom pokroku, vysokej kvality a spokojnosti zákazníkov. Vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je DT ITSO SK spoločnosťou s najrýchlejším rastom pridanej hodnoty v rámci IT priemyslu na Slovensku.  Vo svojej ceste smeruje k inovačným centrám a vývoju nových produktov a služieb so zámerom na premenu technologických vízií na hmatateľné produkty. Okrem produktov využívajúcich virtuálnu a rozšírenú realitu sa značka DT ITSO SK snaží lokalizovať smart city riešenia pre regionálny trh.

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore