Tlačové správy

Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa stretávajú špičkoví lingvisti-typológovia z celého sveta

O slovotvorných teóriách, typológii a o univerzáliách v slovotvorbe bude diskutovať viac ako 80 jazykovedcov z 19 krajín Európy a sveta, ktorí pôsobia na 45 univerzitách.

Po obmedzeniach spôsobených pandémiou v predchádzajúcich dvoch rokoch sa dnes v plnom formáte v Košiciach začína ďalší ročník významnej medzinárodnej konferencie Word-Formation Theories VI – Typology and Universals in Word-Formation V (Slovotvorné teórie VI – Typológia a univerzálie v slovotvorbe V).

Prestížne štvordňové vedecké podujatie, ktoré potrvá od dnešného dňa do nedele 26. júna 2022, organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Vďaka medzinárodným aktivitám našich jazykovedcov privítame vyše 80 lingvistov-typológov z 19 krajín Európy a sveta, ktorí pôsobia na 45 univerzitách. Konferencia bude okrem plenárnych prednášok zahŕňať aj workshopy a individuálne prezentácie,“ informuje vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Organizátori podujatia pripravili pre účastníkov konferencie a ich sprevádzajúce osoby popri vedeckom aj bohatý spoločenský program – vrátane prehliadky historického centra mesta Košice s profesionálnym turistickým sprievodcom, spoločenský večer a výlety do širšieho okolia mesta k pamiatkam UNESCO a do slovenských hôr.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore