Tlačové správy

Úspešne sa dokončil slovensko-maďarský cezhraničný projekt v Malom Horeši

Projekt bol realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A – Slovenská republika–Maďarsko 2014-2020 s názvom „Výstavba areálu na poskytnutie spoločenských a vínno-turistických služieb na historických pivničných radoch v Hercegkúte a v Malom Horeši“; kód projektu: SKHU/1902/1.1/051; skrátený názov: WineCellars.

Obec Malý Horeš, ako projektový partner – v rokoch 2012-2014 vytvorila v rámci spoločného slovensko-maďarského projektu vínny dvor a vínny dom so spoločenskými priestormi (konferenčná miestnosť pre, hosťovské izby, kuchynka, kancelárske priestory pre vinárov, sociálne zariadenia) v priestoroch bývalej pohraničnej stráže. Na dvore sa nachádza veľký altánok, boxy pre prípravu občerstvení a jedál, záhradný kozub. Vybudoval sa chodník pre peších, vedúci od tkz. vínnej studne (husí trh) až k historickým pivniciam (cca 900 m).

Zámerom tohoto nového projektu bolo prezentovať bohatú históriu, kultúru, gastronómiu obce vo vidieckom štýle cez rôzne podujatia miestnej komunity, a pokračovať po stopách predchádzajúceho úspešne realizovaného projektu, ktorý podobne, ako pred tým, bol realizovaný spoločne s maďarskými partnermi z Tokajskej oblasti, s obcou Hercegkút.

Našim cieľom v tomto projekte bolo zabezpečiť materiálno-technické podmienky pre vinársku a kultúrnu turistiku v areály historických tufových vinných pivníc v malebnej obci na juhu východného Slovenka, v Juho-zemplínskom regióne Košického samosprávneho kraja, v okrese Trebišov, v srdci Medzibodrožia: v Malom_Horeši.

Obsahom projektu bolo vytvorenie moderných kultivovaných priestorov pre milovníkov vína, pre záujemcov a návštevníkov kultúry vo vidieckom štýle v tradičnom historickom prostredí. V rámci tohoto slovensko-maďarského projektu boli realizované nasledovné technické prvky: šatne pre vystupujúcich počas spoločenských podujatiach so sociálnymi zariadeniami, elektrické rozvody, vodovodné a kanalizačné prípojky, žumpy odpadových vôd, ako aj vodná nádrž pre hasičov v prípade potreby. Ďalším kľúčovým prvkom projektu bola prestavba nekvalitných a neúplných prístupových (poľných) ciest k areálu historických vínnych pivníc a chodníkov vedúcich k viac ako 300 historickým pivniciam na spevnené cestné komunikácie a vydláždených chodníkov, ako aj výstavba gastro-altánku či pavilónu, ktorý bol prispôsobený k prírodnému prostrediu zalesneného kopca s výhliadkou do okolitej prírody.

Výsledkom projektu sa obohatia obce Hercegkút a Malý Horeš s kultúrno-tradičnými vinno-gastronomickými ponukami cez atraktívne zážitkové a funkcionálne prvky. Zároveň sa posilnia vzťahy v jednotlivých sektoroch – samospráva, producenti vína či kultúrne telesá – medzi dvoma prihraničnými obcami východného Slovenska a susedného maďarského regiónu a zvyšuje sa informovanosť o stavaných historických pamiatkach ako aj ich návštevnosť.

Údaje o projekte v Malom Horeši:

Celkové náklady: 519 235,55 EUR, z toho financie z EU: 441 350,21 EUR (85%), národné spolufinancovanie zo ŠR: 51 923,55 EUR (10%) a príspevok obce: 25 961,79 EUR (5%).

Vedúci partner projektu: Obecné zastupiteľstvo Hercegkút, Maďarsko

Projekt bol realizovaný od 1.12.2020 – do 30.11.2022.

Zdroj: www.malyhores.sk

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore