Košice

Prehľad podujatí 50. týždeň – 09.12.2022

PONDELOK        LF UPJŠ a UNLP Košice

12. decembra     UNLP – Pavilón zdravia, Rastislavova 43,  Košice

10:00                   Téma TB:

Výskum efektívnosti využitia roboticky asistovanej rehabilitácie pri liečbe pacientov

                             Hostia TB:

  •                     MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH – riaditeľ UNLP
  •                     prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. – prorektor pre rozvoj a európsku problematiku UPJŠ
  •                    doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. – prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť LF UPJŠ
  •                    doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof. – prednosta Kliniky fyziatrie, balneológie a lekárskej rehabilitácie LF UPJŠ a UNLP
  •                    MUDr. Ildikó Morochovičová, zdravotnícky manažér – zástupkyňa prednostu Kliniky fyziatrie, balneológie a lekárskej rehabilitácie LF UPJŠ a UNLP

Na tlačovej konferencii budú poskytnuté informácie o:

  • Projekte Robot-Assisted Rehabilitation získaného UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice v partnerstve s Národným ústavom pre ochorenia pohybového aparátu v Budapešti  v rámci výzvy z programu Interreg V-A Slovensko – Maďarsko
  • Využití prístrojov na vedecký výskum a ich praktickom význame pre pacientov
  • Cezhraničnej spolupráci Kliniky fyziatrie, balneológie a lekárskej rehabilitácie LF UPJŠ a UNLP Košice s Národným ústavom pre ochorenia pohybového aparátu v Budapešti
  • Programe konferencie o roboticky asistovanej rehabilitácii (ktorá sa koná 14.12.2022 od 11:00 na Triede SNP 1)

__________________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

Granty pre tlačové agentúry, televízie, rádiá, digitálne médiá a tlač: Informovanie o Európskych voľbách 2024

Európsky parlament (EP) vo štvrtok 27. októbra 2022 vyhlásil grantovú výzvu pre tlačové agentúry, televízie, rádiá, digitálne médiá a tlač zameranú na informovanie o Európskych voľbách 2024, ako aj politickej a legislatívnej práci Európskeho parlamentu, ktorého rozhodnutia ovplyvňujú každodenný život Európanov.

Žiadosti možno predkladať do 26. januára 2023.

Podrobnejšie informácie o grantovej výzve nájdete na európskom portáli Financovanie a verejné súťaže  a na webovej stránke EP venovanej zmluvám a grantom.

Úspešní predkladatelia projektov by mohli v rámci grantu získať na spolufinancovania komunikačných aktivít príspevok vo výške 30.000 – 200.000 eur. Miera spolufinancovania zo strany EÚ neprekročí hranicu 70%.

Žiadosť o grant je potrebné predložiť do 17:00 (SEČ) dňa 26. januára 2023. Proces vyhodnocovania predložených žiadostí by mal začať vo februári 2023. Úspešní uchádzači by mali byť kontaktovaní v apríli budúci rok.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN

Členské známky môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1, 1. posch., č. dv. 125 v čase od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur.

__________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore