Tlačové správy

Na Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach súťaž Podporujeme remeslá

Výber vhodnej strednej školy aktuálne zamestnáva všetkých deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov základných škôl. Stredná odborná škola technická na Kukučínovej 23 v Košiciach preto pripravila podujatie, na ktorom si žiaci a študenti môžu remeslá „ohmatať“ vlastnými rukami. PODPORUJEME REMESLÁ je názov súťaže zručností, v ktorej si zmerajú svoje sily tímy zo 7 stredných odborných škôl. Študenti odboru Murár budú pracovať s technológiami a materiálmi firmy LEIER BAUSTOFFE SK, ktorá je spolu so Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností garantom súťaže. Na pôde SOŠT Kukučínova 23 sa tak stretnú reprezentanti škôl z Ostravy, Popradu, Prešova, Spišskej Novej Vsi, Humenného, Kráľovského Chlmca a z Košíc.

Riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch: „Podujatie je jedinečné tým, že naši chlapci a dievčatá budú súčasne súťažiť vo všetkých remeselných odboroch, ktoré učíme.“ Pod jednou strechou tak bude možné pri práci sledovať stolárov, tesárov, maliarov, vodárov vodohospodárov, elektrotechnikov, vodoinštalatérov, krajčírky a krajčírov a študentov odboru ochrana osôb a majetku a mechanik hasičskej techniky. V každom odbore je členom poroty zároveň zástupca firmy alebo organizácie, s ktorou škola spolupracuje a kde naši študenti absolvujú prax.“

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Smrčová, smrcova.ivana@gmail.com, +421905 742 943

www.soskuke.sk

Instagram: @sostkukucinova

Facebook: Stredná odborná škola technická Kukučínova 23, https://www.facebook.com/profile.php?id=100086558804710

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore