Tlačové správy

Siemens Healthineers Slovensko pomáha rozvíjať talenty Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

Študentom Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach je od 23. januára 2023 prístupný Intelligent Health Lab – Siemens Healthineers Space. Spolupráca akademického prostredia so súkromným sektorom má za cieľ poskytnúť študentom moderné vybavenie a pripraviť ich na prax či výskumnú prácu.

Siemens Healthineers Slovensko už dlhoročne spolupracuje s Technickou univerzitou v Košiciach, presnejšie s Katedrou kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky. Samotná myšlienka vybudovania Intelligent Health Lab – Siemens Healthineers Space spočívala vo vytvorení formalizovaného miesta, ktoré by sa stalo symbolom tejto spolupráce. Aj týmto spôsobom podporil silný regionálny súkromný subjekt výučbu, vzdelávanie, ale aj vedu a výskum priamo na pôde TUKE.

„Stratégiu našej spoločnosti vystihuje snaha prinášať skutočne prevratné riešenia v oblasti medicíny, ktorá má byť dostupná a na dosah pre každého. Pracovať na naplnení tejto misie si vyžaduje tím schopný prekonávať bežné očakávania. Siemens Healthineers, ako líder v oblasti medicínskych softvérových riešení, preto podporuje vzdelávanie a výchovu nových IT špecialistov. Práve oni sa môžu chopiť príležitosti a reflektovať na dopyt po technologickom vývoji a tým formovať zázemie pre vznik inovatívnych high-tech riešení a digitálnu transformáciu zdravotníctva,“ hovorí Ing. Luboš Iro, vedúci Development Center spoločnosti Siemens Healthineers Slovensko. Tá zamestnáva na Slovensku už takmer 600 odborníkov v oblasti IT a ponúka potenciál ďalšieho rastu pracovných tímov aj v nasledujúcom období.

Myšlienkou Intelligent Health Lab – Siemens Healthineers Space je vytvorenie čo najlepšieho priestoru pre študentov TUKE, ktorí by v ňom mali možnosť pracovať na svojich záverečných prácach a projektoch. Aktuálne budú mať v laboratóriu k dispozícii štyri plne vybavené pracovné miesta s mimoriadne kvalitnou technikou. Na dvoch výpočtových počítačoch sú k dispozícii moderné grafické karty uľahčujúce študentom prácu s grafikou alebo umelou inteligenciou. Ďalšou z garancií kvality vzdelávania a inovatívneho myslenia sú výborní pedagógovia s reálnymi skúsenosťami a plnohodnotným výskumom. Intelligent Health Lab – Siemens Healthineers Space je platformou, kde sa prednosti Siemens Healthineers Slovensko a výskumníkov FEI TUKE spájajú v spoločnej snahe o tvorbu inovatívnych riešení.

Nápad vzišiel zo samotnej spolupráce akadémie a súkromného sektora. Z odborného hľadiska zastrešuje správu a tvorbu laboratória výskumná skupina „Inteligentné Kybernetické Systémy“ pod vedením prof. Ing. Ivety Zolotovej, CSc. V rámci laboratória sú realizované rôzne prednášky, workshopy či záverečné práce nielen pre štúdium 1. a 2. stupňa, ale aj pre doktorandské štúdium. Práve pre študenta 3. stupňa-doktoranda Ing. Alexandra Brecka, participujúceho na projekte Intelligent Health Lab – Siemens Healthineers Space, poskytuje Siemens Healthineers Slovensko vedeckú, odbornú či materiálnu pomoc. Doktorand má tým pádom možnosť riešiť relevantné výskumy posúvajúce ho k úspešnej kariére po vysokej škole aj priamo na projektoch Siemens Healthineers.

Vzhľadom na jeho zameranie na umelú inteligenciu a špeciálne federované učenie, by príkladom takéhoto projektu mohlo byť softvérové riešenie na podporu rozhodovania na základe integrácie dát o pacientovi a to nielen snímok, ale aj krvných testov, vyšetrení z minulosti, anamnézy či analýzy príslušnosti do kohorty obyvateľstva. „Aby ste takéto riešenie dostali  ako produkt do medicínskej praxe, potrebujete vyriešiť problémy s interpretáciou dát a vytrénovať algoritmy na dátach z celej populácie s vysokým stupňom premenlivosti, aby ste pokryli všetky aspekty. Výzvy, ktoré práca na náročných projektoch v Development Center predstavuje, sú atraktívne aj preto, že sú prínosom pre rozvoj a zavádzanie inovácií do zdravotníctva na celom svete. Vidíme, že vďaka našim softvérovým riešeniam z nich môžu profitovať nielen medicínski špecialisti, ale predovšetkým samotní pacienti,“ dodáva Luboš Iro.

„Som presvedčená, že spoločné laboratórium Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE a Siemens Healthineers Slovensko prinesie ďalšie nové nápady a projekty na báze najnovších trendov inteligentných systémov, umelej inteligencie, aplikovanej informatiky a robotiky, čím prispeje k synergii vzdelávania, výskumu a inovácii medzi akademickým a komerčným prostredím.,“ uvádza prof. Iveta Zolotová z Centra aplikovanej kybernetiky Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE.

V laboratóriu môžu študenti okrem iného využívať hardvér umožňujúci prácu v rôznych oblastiach (IoT, AI) so zameraním na edge computing (výpočty na hrane siete). Tieto oblasti sú tematicky blízke témam, na ktorých denne pracujú pracovníci Siemens Healthineers Slovensko. Mnohé z týchto zaujímavých projektov, ktoré môžu byť lákadlom pre ambicióznych študentov, absolventov TUKE, ako aj pre seniornych programátorov, rieši tiež slovenský vývojársky tím priamo v Košiciach. Príkladom je softvérová platforma AI – Rad Companion umožňujúca rýchle posúdenie snímok mozgu, pľúc a ďalších orgánov na báze AI (artificial intelligence). Úspešne sa používa aj na Slovensku a tím slovenského vývojového centra, Development Center, sa podieľa  na jej ďalšom vývoji. „Príkladom funkcionality, ktorú sme do tohto softvérového riešenia pomerne rýchlo implementovali, bola detekcia Covidu a kvantifikácia lézií na pľúcach na základe CT snímok. Tá vizualizuje vážnosť ochorenia a dáva indikáciu pre liečbu,“ uzatvára Luboš Iro, vedúci Development Center.

Kontakt pre médiá:

doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. – prodekanka

Phone: 0907270333 E-mail: maria.gamcova@tuke.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore