Tlačové správy

Shakespearov Titus Andronicus po druhýkrát na Slovensku, po prvýkrát v Košiciach

Štátne divadlo Košice je len druhým divadlom na Slovensku, ktoré do svojho dramaturgického plánu zahrnulo hru Williama Shakespeara Titus Andronicus. Činohra ŠDKE ju uvedie 3. marca 2023 na Malej scéne ŠDKE ako svoju prvú premiéru roka 2023 v réžii Antona Korenčiho. Okrem domácich hercov sa v nej po prvý raz ako hosť v košickej činohre predstaví aj populárny slovenský herec Peter Kočiš, ako aj študenti košického Konzervatória, banskobystrickej Akadémie umení aj bratislavskej VŠMU.  

„Hra Titus Andronicus stojí na začiatku veľkej tvorby Williama Shakespeara. Je to vlastne jeho prvá tragédia. Nepatrí k často inscenovaným, a pritom pojednávajúc o upadajúcej rímskej ríši, jej ohrození barbarmi, o vojne a strete civilizácií, o pôvode zla, násilia a krutosti v človeku sa zdá byť viac než aktuálnou. V ideovom pláne prináša strhujúci obraz o zrade a pomste, o krvilačnosti moci a osudovom páde protagonistov. Shakespeare v hre nadväzuje na veľké diela antickej drámy. Motív pomsty sa však odohráva na pozadí spoločenských zvratov, a – ako konštatujú znalci Shakespearovho diela – ide v nej aj o tragédiu štátu. Inscenácia je zároveň spoznávaním nereprezentatívnych diel anglického dramatika, pokusom moderným jazykom zobraziť šialenstvo mechanizmu moci a morálnych zlyhaní jednotlivca.“ Píšu tvorcovia v anotácii novej inscenácie.

Hoci sa o tejto Shakespearovej hre hovorí ako o jeho najkrvavejšej tragédii, v Košiciach má podtitul „Nežne tragická poézia o strete civilizácií, vojne a násilí“. „Zaujala nás téma, analýza podstaty násilia a krutosti v človeku, preto nie je naším cieľom diváka násilím šokovať, ale skôr umožniť mu od neho odstup, pozrieť sa odkiaľ vyviera, čím je motivované a zároveň, pokúsiť sa trocha osvetliť súčasnú chaotickú a často neprehľadnú dobu, preto sme zvolili formu, ktorá nemá diváka odradiť, skôr priniesť katarzný, estetický a poznávací zážitok; no a v neposlednom rade takisto zabaviť – Shakespeare je aj v tragédiách plný humoru…“ Vysvetľuje režisér a riaditeľ činohry Anton Korenči, ktorý Shakespearov text v preklade aj upravil pre potreby novej inscenácie.

Scénu pre inscenáciu navrhol Ondrej Zachar, kostýmy Silvia Korenči Zubajová, hudbou prispel Jozef Vlk a maskami Juraj Steiner. Na pohybovej stránke novej činohernej produkcie spolupracuje Andrej Petrovič.

Okrem Petra Kočiša sa v postave Árona predstaví v alternácii aj František Balog. V ďalších rolách diváci uvidia Andreja Palka ako Saturninusa, Juraj Zetyák s hosťujúcim Michalom Novodomským alternujú v postave Bassianusa, Matej Marušin stvárňuje Tita Andronica, Jakub Kuka Marca Andronica. Lucia hrá hosťujúci Oliver Asztalos, Quinta a Martia hosťujúci Šimon Širilla a Juraj Štefanišin, mladým Titom je Daniel Wolczko, Demetriom Tomáš Diro, Chironom Martin Stolár. Hosťujúcim študentkám Jane Balkovej a Laure Jankurovej zveril režisér postavu Lavinie, Pestúnku si zahrá Beáta Drotárová a v postave Posla/Šaša sa predstaví Peter Cibula.

Svjatoslav Dohovič, web editor a PR

Snímky: Joseph Marčinský

  

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore