Tlačové správy

Svet okolo vás prestane existovať – Marec – Mesiac knihy

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pripravila v rámci mesiaca Marec – mesiac kníh množstvo podujatí pre všetky vekové kategórie.

Marec sa už roky pripomína ako mesiac knihy. Legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy, osvety i vzdelanosti Martin Hrebenda sa narodil aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich.

Dnes už úlohu Mateja Hrebendu – šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania – plnia knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižničné fondy čitateľom po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť.

Rozprávky, romány, detektívky, životopisy, cestopisy, motivačné knihy, autobiografie, prírodovedné, športové, kulinárske, literatúra faktu, … „Knižnice v mestách a regiónoch plnia dôležitú funkciu, pretože okrem toho, že ponúkajú širokú škálu spomínanej literatúry, tlačovín a ďalších médií, snažia sa byť zjednocujúcou silou v spoločnosti a miestom, kam majú prístup všetci obyvatelia,“ povedala riaditeľka knižnice Iveta Kyselová. „Knihu využívame  nielen na jej čítanie, ale hlavne na komunikáciu súvisiacu s ňou. Je to výborná kamarátka pre rodičov a deti na ich vzájomné zblíženie, ale i vnímanie, predstavivosť, pamäť, pozornosť, schopnosť sústrediť sa a rozširovať si slovnú zásobu. Viem, že existuje veľa ľudí, ktorí by čítanie nevymenili za nič na svete, ale na druhej strane sa nájdu aj takí, pre ktorých čítanie predstavuje najväčšiu stratu času,“ dodala Kyselová.

24. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc bude prebiehať v čase od 6.marca 2023 pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých – Knižnice, záruka kvalitných informácií. „Tento termín obmedzuje aktivity tých knižníc voči verejnosti (deti, mládež, dospelí), ktoré majú v tom čase školské jarné prázdniny,“ skonštatovala pracovníčka knižnice Tatiana Bachňáková. „Počas celého týždňa poskytujeme 50 % zľavu na zápis pre nových čitateľov a máme pripravených viacero aktivít – prázdninovú knižnicu Nenuď sa sám, vyhlásenie literárnej súťaže Ukryté medzi riadkami, prezentáciu kníh s enviromentálnou literatúrou Zelená polička,  posedenie s jubilujúcimi čitateľmi Oslavujeme s Vami, stretnutie s odborníčkou na krásu Každá žena môže byť krásna, tradičné  popoludnie pre deti do 5 rokov a ich rodičov Drobci v knižnici, celoslovenské podujatie – hlasné čítanie literatúry z okien knižnice Je nás počuť, stretnutie seniorov v spolupráci so SocioCentrom Rožňava na pobočke sídliska Juh Aktívni v každom veku, Recy-veci ako tvorivé aktivity zo starého nové, a na záver týždňa čaká záujemcov romantická literatúra Nočná romantika v knižnici pre 18+,“ dodala Bachňáková. https://www.kniznica-rv.sk/podujatie/tyzden-slovenskych-kniznic-1

V priebehu marca 2023 je ešte možné vidieť výstavu mladej úspešnej regionálnej autorky Timey Cseresznyésovej s názvom MAG, ktorú potom vystrieda putovná výstava kníh a časopisov národnostných menšín Slovo-Jazyk-Kniha v spolupráci s medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA. Pripravené sú tiež informačno-vzdelávacie aktivity a workshopy v rámci projektu Zázraky techniky v knižnici, ako aj podujatia pre deti pri príležitosti 100.výročia narodenia Kristy Bendovej, známej autorky predovšetkým kníh pre deti a mládež Kniha je tu pre teba. Pre seniorov je pripravená prezentácia Historické knižnice sveta a Slovenska, Poďme do minulosti – hrady, zámky, filmy a hovorená bibliografia zábavnou formou a Umenie našej mladosti pre klientov Domu sociálnych služieb. Viac o živote a tvorbe Pavla Dobšinského sa malí čitatelia dozvedia 16. marca, počas Dňa ľudovej rozprávky, kedy sú pripravené rôzne aktivity pre deti. Podujatím Slováci tohto kraja, v podaní autora knihy Petra Dragijského, si pripomenieme historické osobností Gemera, ich životy, osudy, diela a pamätníky, sochy, busty, osobnosti Gemera a Malohontu, ktoré pozdvihli Slovensko.

Záver mesiaca bude patriť opäť deťom. Medzinárodné podujatie na podporu čítania Noc s Andersenom, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2. 4. 1805 – 4. 8. 1875)  sa bude opäť konať aj v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave. V piatok 31.3.2023 strávia deti nezabudnuteľnú noc v knižnici plnú čítania, zábavy, dobrodružstiev a súťaží.

Knihy dnes majú silných konkurentov v počítačových hrách, internete alebo v pasívnom pozeraní televízie. Ako podporiť dieťa alebo dospelého, aby si zamilovali knihy a čítanie? Odpoveď možno nájdeme v jednom z podujatí, ktoré pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií pripravujú knižnice po celom Slovensku. A potom – svet okolo vás, aspoň na chvíľu, prestane  existovať. Podeľte sa s nami s vašimi zážitkami. Tešíme sa na Vás, sme tu pre vás!

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore