Tlačové správy

Krásny Gemer – Zrkadlo minulosti

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, bude v nasledujúcich mesiacoch realizovať podujatia pre deti, mládež i dospelých v rámci projektu Krásny Gemer. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.

Gemer patrí k jedným z najkrajších slovenských regiónov. Krásna príroda, hrady, kaštiele, zrúcaniny, tajomné jaskyne, fresky v gotických kostoloch, významné technické pamiatky, remeselníci, folklór, divadelné umenie a množstvo ďalších zaujímavostí.

„Zabudnutý región? Ale kdeže. Gemer ukrýva oveľa viac, ako by ste možno čakali. Sú to v skutočnosti tie najkrajšie miesta Slovenska. Je tu pestrá mozaika prírodných i rekreačných lákadiel, ktoré majú čo ponúknuť ako v lete, tak i v zime,“ povedala riaditeľka knižnice Iveta Kyselová. „Úvod projektu bude patriť folklóru, besede a prezentácii o živote a zvykoch ľudí v regióne, ako aj výstave krojov a krojovaných bábik,“ rozhovorila sa Miriama Tóthová, pracovníčka knižnice. „Krásy prírody v našom regióne spoznajú žiaci priamo v lese prostredníctvom prírodovednej súťaže družstiev. S lesom a prírodou úzko súvisia aj škriatkovia, ktorých budeme hľadať medzi písmenkami v knihe regionálnej autorky. Začiatkom jesene sa započúvame do príbehov povestí, ktoré sa vymykajú z bežného života, vzťahujúce sa na lokálnu či regionálnu oblasť,“ dodala Tóthová.  

Projekt Krásny Gemer zahŕňa jeden deň plný aktivít venovaný pedagógovi, spisovateľovi, prekladateľovi, publicistovi, folkloristovi, básnikovi, ale predovšetkým zberateľovi a vydavateľovi ľudových rozprávok, Pavlovi Dobšinskému. Aj napriek tomu, že o priazeň dnešných detí razantne usilujú rozprávkové postavičky spoza hraníc, jeden deň bude venovaný jeho rozprávkam prostredníctvom hlasného čítania, tvorivých aktivít, a v neposlednom rade i divadelnému predstaveniu. Záver projektu sa bude niesť v duchu histórie, besedy a prezentácie o živote šľachty v minulosti.

Región Gemera bol významný najmä kvôli baníctvu. Atrakcie a turistické zaujímavosti, históriu i prítomnosť priblížia deťom i širokej verejnosti jednotlivé podujatia projektu „Krásny Gemer“ v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt: www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore