Tlačové správy

V Galérii umelcov Spiša pripravili medzinárodné medziodborové kolokvium Alternatívne krajiny

Medzinárodné medziodborové kolokvium Alternatívne krajiny reflektuje aktuálne témy umenia a environmentu. Nadväzuje na aktuálnu výstavu Galérie umelcov Spiša pod názvom Niekoľko zelených záznamov nadrozmernej čiernej skrinky.

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Názov podujatia: Alternatívne krajiny
  • Termín: streda – štvrtok, 14. 6. – 15. 6. 2023
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Web: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravuje medzinárodné medziodborové kolokvium s názvom Alternatívne krajiny, organizované k aktuálnej výstave Niekoľko zelených záznamov nadrozmernej čiernej skrinky v koncepcii kurátorky galérie Mgr. art. Kataríny Balúnovej, ArtD.  Kolokvium sa zaoberá ekologicko-utopickými otázkami možných budúcich krajín, pričom ponúka rôznorodé uhly pohľadu na danú tému prepájajúc vizuálne umenie, environmentalistiku, architektúru, filozofiu a literatúru.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kolokvium bude prebiehať v termíne 14. 6. – 15. 6. 2023 v priestoroch Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Podujatie priamo reflektuje aktuálnu výstavu „Niekoľko zelených záznamov nadrozmernej čiernej skrinky“, uvedenú v rámci dramaturgického cyklu Téma a prezentujúcu diela 10-tich súčasných umelkýň a jednej autorskej dvojice zo 6-tich krajín. Program kolokvia je rozdelený na dva tematické bloky s deviatimi spíkrami zo Slovenska a Čiech ‒ Pamäť krajinyEnvironmentálne koexistencie.

V stredu, 14. 6. od 14.00 sa oficiálne otvorí I. blok kolokvia / Pamäť krajiny. S úvodnou prezentáciou výstavy Niekoľko zelených záznamov nadrozmernej čiernej skrinky vystúpi kurátorka Katarína Balúnová. Intermediálna umelkyňa Edita Vološčuková (SK) uvedie paralely digitálnej pamäte a prírodnej krajiny v príspevku „Záznamy z putovania po matičnej doske“. Vizuálna umelkyňa Dagmar Šubrtová (CZ) predstaví svoje umelecko-environmentálne aktivity v prezentácii „Územia nikoho, miesta prírodnej obnovy“. Spišský architekt Štefan Jančár (SK) sa v prednáške „Vrstvenie“ zaoberá ekologickým aspektom architektonických intervencií v konkrétne navrhovaných projektoch. Intermediálny umelec Boris Vaitovič uvedie krátky exkurz medzi svetom vedy a umenia v kontexte výtvarných inštalácií v príspevku „Ilúzie pozitívneho myslenia“.  Prvý blok sa uzatvorí komentovanou prehliadkou výstavy s kurátorkou výstavy a prítomnými autormi.

Vo štvrtok, 15. 6. od 9.00 bude prebiehať II. blok kolokvia / Environmentálne koexistencie. Výtvarník zo Zemplína Peter Králik (SK) vyzdieľa dlhodobý koncept krajiny v prezentácii „V agrárnej krajine (Pô-vod-dné súvislosti)“. Vizuálna umelkyňa Kristína Mičová (SK) v príspevku „Pomaly kráčať a učiť sa počúvať kamene starnúť“  priblíži metódy tvorby, prepojenie slova a vizuálneho umenia. Ostravský konceptuálny fotograf Jiří Šigut (CZ) uvedie „Záznamy“ – report o performatívnych rituáloch fotografie a záznamoch prírodných elementov na fotopapieri. Procesuálny umelec Miroslav Brooš (SK) v prezentácii „Koexistencie v sociálno-environmetálnom priestore“ uvedie špecifickú skúsenosť v autorskej tvorbe s akcentom na kontextuálne vnímanie a pohyb v interakcii s prostredím.

 Registračný poplatok na kolokvium a komentovanú prehliadku je 10 € na účastníka, v cene je zahrnutý bedeker, edukačný sprievodca výstavou a občerstvenie.

Podrobný program, tlačová správa, prihlášky na web stránke: https://www.gus.sk/alternativne-krajiny/

Mgr. Lucia Benická, riaditeľka GUS

riaditel@gus.sk

Tel. +421 53 4174621, +421 948 882717

WWW.GUS.SK

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 498 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu s aktuálnymi výstavnými konceptmi.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore