Tlačové správy

Dominanta Košíc oslavuje svoje 120. výročie veľkolepým programom

Písal sa 21. jún 1903, kedy do novej múzejnej účelovej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach (VSM) vkročili prví návštevníci. Svoje 120. „narodeniny“ bude táto dominanta centra východnej metropoly oslavovať veľkolepým programom.

 Nová výstava, koncert a Deň otvorených dverí

 Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja ponúkne svoje výstavné priestory a expozície, kde sa návštevníci budú môcť stretnúť so zaujímavými príbehmi, výkladmi a poznatkami historikov i prírodovedcov múzea. „Východoslovenské múzeum je jedným z najvýznamnejších a najstarších múzeí na Slovensku, ktoré je síce vekom staré, ale duchom mladé, skvostov plné, no najmä stále iné. Východoslovenské múzeum rokmi nepoľavuje a snaží sa zaujať široké spektrum návštevníkov – od malých zvedavcov až po skutočných znalcov umenia,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

 

V štandardom čase, od 9:00 do 17:00 bude Deň otvorených dverí – a budova bude doslova odomknutá pre deti i dospelých. O 9:00 zároveň VSM v spolupráci s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove sprístupní novú výstavu so židovskou tematikou „999 Morituri te salutant“.  Hlavný program bude nasledovať podvečer. O 18:00 v podkroví VSM slávnostne otvorí špeciálnu výstavu k tomuto výročiu pod názvom „Na skle vystavené“, ktorá priblíži začiatky, múzejné skvosty i osobnosti, ktoré kreovali prvé kroky účelovej budovy vtedajšieho Košického múzea. Zároveň predstavitelia múzea „pokrstia“ nový prírastok do múzejného reprezentačného „inventáru“ viažuceho sa k jubilujúcej budove.

Večerný program bude prebiehať pred samotnou budovou – o 20:00 odznie slávnostný koncert „120 rokov dominanty“, v ktorom vystúpia zaujímaví hudobní hostia – speváčka Mirka Partlová, muzikant Tomáš Buranowski, sopranistka Aneta Hollá a ďalší. Celodennému programu v jednom z najstarších a najvýznamnejších slovenských múzeí dajú bodku svetelné ilúzie premietané na priečelie budovy v umeleckej projekcii tímu z Umčo VJ´s.

Vtedy Námestie Františka Jozefa, dnes Maratónu mieru… a jedna DOMINANTA mesta Košice

S návrhom postaviť novú samostatnú múzejnú budovu vystúpil na valnom zhromaždení Hornouhorského muzeálneho spolku v roku 1888 jeho čestný predseda, biskup Košickej diecézy a mecén, Žigmund Bubics. Výstavba a finalizácia budovy sa realizovala na Námestí Františka Jozefa v rokoch 1898-1901 podľa plánov bratov Jakabovcov. Slávnostné sprístupnenie budovy a novej expozície sa uskutočnilo 21. júna 1903. K expozícii vyšiel aj vôbec historicky prvý tlačený katalóg predstavujúci 5725 zbierkových predmetov z tejto prvej expozície a dodnes tvorí dôležitý zachovaný dokument pre odborných pracovníkov múzea.

V našich končinách sa jedná o ojedinelú stavbu – budovu účelovo postavenú a určenú na prevádzku múzejnej inštitúcie, aké v rámci niekdajšieho Uhorska poznali len v Prahe a Budapešti a na území Slovenska bola vôbec prvou takou stavbou. Tiež treba zdôrazniť, že v budove múzeum sídli od roku 1903 nepretržite. Aj keď sa vnútorné dispozície a usporiadanie priestoru v budove časom menili, jej poslanie ostávalo nemenné.

Mgr. Katarína Ščerbanovská, múzejná pedagogička
propagačné oddelenie | +421 917 965 016
VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH
Námestie Maratónu mieru 2 | 040 01 Košice
www.vsmuzeum.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore