Tlačové správy

Festival Môj rodný kraj

Už po 14. raz sa v horskom stredisku na Zlatej hore pri meste Užhorod na Ukrajine  konal Medzinárodný festival televíznych a rozhlasových programov pre národnostné menšiny Môj rodný kraj.

Tvorcovia zo šiestich európskych krajín a 27 štúdií z celého územia Ukrajiny tu prezentovali  vyše 150 diel. Tie z rôznych aspektov hovorili o živote obyvateľov patriacich k národnostným menšinám v jednotlivých krajinách.

Tieto témy prináša na televízne obrazovky i do rozhlasového éteru už roky národnostné vysielanie RTVS v Košiciach. To najlepšie pravidelne prezentuje aj na tomto festivale, podieľa sa na organizovaní i odbornej stránke festivalovej práce. Vysoký kredit Slovenska sa potvrdil aj na tomto ročníku. Cenu za najlepšiu  autorskú prácu si odniesla za dielo Pieseň pre mamu Ľuba Koľová, ktorá stála aj pri zrode národnostného vysielania v Slovenskej televízii, teraz už pre 13 národnostných menšín. Film Pieseň pre mamu  je o hľadaní matky, svojich rodných. Ide o silný emotívny príbeh profesora hry na gitaru Štefana Raka z Prahy na jeho ceste za ukrajinskými koreňmi. Je to už tretia cena, ktorou bol tento film ocenený.

V tomto roku užší festivalový výber prezentovali aj na obrazovkách satelitného vysielania kanála Tisa Zakarpatskej štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti z Užhorodu, organizátora  tohto podujatia. Festival Môj rodný kraj je zároveň už roky skvelým fórom na vzájomnú výmenu poznatkov v oblasti národnostnej problematiky.

Nataša Lutterová

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore