Tlačové správy

Združenie na podporu ekologickej dopravy v Košiciach nesúhlasí s rušením trolejbusovej dopravy v meste

Združenie na podporu ekologickej dopravy v Košiciach je proti zámeru súčasného vedenia Dopravného podniku mesta Košice (DPMK)  zrušiť trolejbusovú dopravu v meste a nahradiť ju autobusmi. Ako informoval na dnešnom stretnutí s novinármi v Košiciach predseda Združenia Ing. Marek Tóth, náklady na výstavbu trolejbusovej dopravy v druhom najväčšom meste na Slovensku predstavujú celkovú sumu okolo 12 miliónov 846 tisíc eur. „Podľa DPMK predstavuje trolejbusová doprava 8 percent z celkového objemu dopravy a jej prevádzkové náklady sú v porovnaní s autobusovou dopravou vysoké. Porovnávajú to však tak, ako sa im hodí,“ povedal Ing. M. Tóth. Dodal, že takáto matematika nezohľadňuje, že náklady na prepravu jednej osoby sú nižšie v prípade trolejbusov, ako v autobusoch.

Predstavitelia Združenia preto v súvislosti so zámerom zrušiť trolejbusovú dopravu v meste požiadali primátora mesta Košice, predsedu Košického samosprávneho kraja, ako aj vedenie DPMK o vysvetlenie, prečo vedenie DPMK odmietlo peniaze na nákup nízko podlažných trolejbusov, ktoré im na tento účel ponúklo Ministerstvo dopravy. Nik z oslovených však doteraz na otázky Združenia nereagoval. Preto jeho predstavitelia kritizujú primátora za to, že mal vo svojom volebnom programe rozvoj trolejbusovej dopravy a teraz sa chystá urobiť pravý opak. Podľa nich neobstojí ani argument, že na údržbu trolejbusov sú veľké nároky, pretože nové trolejbusy mohol DPMK získať z euro fondov, no mesto túto možnosť nevyužilo.

V pondelok 10. septembra 2012 rozbehlo Združenie na podporu ekologickej dopravy v Košiciach na viacerých miestach petičnú akciu proti zrušeniu trolejbusovej dopravy v meste. Svoj nesúhlas zrušiť trolejbusy potvrdilo zatiaľ približne 2100 Košičanov. S doterajším priebehom petičnej akcie chcú jej aktéri oboznámiť poslancov Mestského zastupiteľstva (MZ), ktorí majú na svojom najbližšom rokovaní v pondelok 17. septembra 2012 posudzovať zámer utlmiť trolejbusovú dopravu v meste. Podľa slov predsedu petičného výboru Martina Krištofa by mal byť tento zámer z rokovania MZ stiahnutý a poslancom by mal byť po odbornej diskusii predložený nový, ktorý by obsahoval prípadovú štúdiu s kvantifikovaním všetkých okolností takéhoto kroku a s osobitným zreteľom na jeho ekonomickú efektivitu a najmä  s vyjadrením dopadu na občanov. „Sme proti outsourcovaniu ľubovoľnej prevádzky DPMK, keďže máme indície,  že za týmto zámerom je silná finančná skupina a v konečnom dôsledku to môže skončiť iba prelievaním peňazí a znefunkčnením prevádzky MHD ako takej“, dodal M. Krištof.

Ing. Peter Cuninka zo Združenia doplnil, že „ mesto mohlo žiadať až 114 miliónov na nákup nových trolejbusov, požiadalo však o prostriedky na dodávku električiek, ktoré sú o polovicu drahšie, ako nový trolejbus. Preto zastáva názor, že pri vstupe súkromného sektora do DPMK by mesto malo vyhlásiť medzinárodnú súťaž s podmienkou zachovať všetkých tri dopravné trakcie – autobusovú, trolejbusovú a električkovú. Podľa jeho slov vo vyspelých mestách je rozvoj elektrickej trakcie na prvých miestach rebríčkov.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore