Tlačové správy

Ošetrenie a digitalizácia sklenených negatívov vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach – 13. etapa

Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v roku 2023 úspešne pokračovalo v niekoľkoročnom projekte zameranom na ochranu a spracovanie zbierkových predmetov. Projekt Ošetrenie a digitalizácia sklenených negatívov (projekt č. 23-540-02534) bol už trinástym v poradí a minulý rok sa vďaka nemu podarilo odborne konzervovať a následne digitalizovať 390 sklenených negatívov. Od roku 2009 múzeum ošetrilo 2700 negatívov a digitalizovaných je takmer 6000 z vyše 11 000 kusov. Sklenené negatívy vo fonde historickej a umeleckej fotografie Východoslovenského múzea v Košiciach pochádzajú prevažne z rokov 1880 – 1950. Väčšinu záberov vyhotovili priamo košickí prípadne iní východoslovenskí fotografi.

Nepriaznivé klimatické podmienky, mechanické vplyvy a vek sa podpísali pod zlý stav týchto zbierkových predmetov. Odborné ošetrenie skleneného nosiča a emulznej vrstvy negatívov odstránilo špinu, nánosy a hlavne striebornú vrstvu na emulzii. Negatívy, ktoré boli prasknuté alebo zlomené na viaceré časti sa po očistení podlepili podkladovým sklom. Ošetrenie sklenených negatívov prebiehalo v Reštaurátorských a konzervátorských dielňach Východoslovenského múzea. Takto ošetrené zbierkové predmety boli zabalené do nového obalového materiálu a odovzdané na digitalizáciu.

Vysoké rozlíšenie a kvalita záberov sú veľmi dôležité pri druhostupňovom spracovaní a následnom využití. Východoslovenské múzeum v Košiciach, podobne ako iné kultúrne a pamäťové inštitúcie používa a sprístupňuje takéto zábery na rôzne účely. Využívajú sa v publikáciách, na výstavách, veľkoplošných baneroch, v dokumentárnych a propagačných reláciách, záverečných prácach, prezentáciách a pod. Tematicky výber záberov je prispôsobovaný potrebám múzea a skúsenostiam s požiadavkami externých bádateľov. Minulý rok sme do súboru vybrali zábery z medzivojnových výstav, interiéry obchodov, architektúru, portréty, skupinové fotografie, pomníky a pamätné tabule a rôzne ďalšie motívy. Niekoľko záberov sme použili v tohtoročnej publikácii Obrázky z prvorepublikových Košíc: hotely, reštaurácie a obchody 1918 – 1938. Reprodukcie našich záberov z tohto projektu a z roku 2017 boli v spolupráci s mestom Košice použité na exteriérovej výstave okolo Urbanovej veže a v parku pred Národným divadlom.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Mgr. Katarína Ščerbanovská, múzejná pedagogička

Oddelenie propagácie a prezentačnej činnosti VSM

+421 917 965 016

Instagram – @vychodoslovenskemuzeum

Facebook – @vychodoslovenskemuzeum

www.vsmuzeum.sk

   

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore