Tlačové správy

Dvořákov husľový koncert si šetrili na KHJ

Košická hudobná jar (KHJ) hostí zajtra, v utorok 4. júna 2024, súbor Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. S programom Sedem dní na Karlovej univerzite vokalisti vystúpia v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho. Dva dni na to v Dome umenia zaznejú pod taktovkou Alexandra Liebreicha diela Mendelssohna Bartholdyho, Brahmsa i Dvořákov Koncert pre husle a orchester a mol v podaní výnimočnej Kristīne Balanas. Oba koncerty sa začnú o 19:00.

ŠfK                        Foto: Jakub Šimoňák

Mená Liebreich a Balanas sľubujú zážitok

„Dvořákov husľový koncert je krásne festivalové dielo. My sme si ho tak trochu šetrili a zaradili do programu KHJ aj preto, že slávime Rok českej hudby. Zážitok umocní mladá Lotyška Kristīne Balanas, momentálne je považovaná za jednu z najväčších virtuózok husľovej hry a myslím si, že jej kariéra bude svetová,“ hovorí generálna riaditeľka Štátnej filharmónie Košice (ŠFK) Lucia Potokárová. Vo štvrtok 6. júna sa návštevníci môžu tešiť i na dirigenta Alexandra Liebreicha. V súčasnosti pôsobí ako hudobný riaditeľ Orquestra de Valencia, jeho debutové hosťovanie v ŠFK je ovocím viacročnej snahy vedenia inštitúcie.

Shakespearovská esencia v overtúre

Nemecký dirigent s koreňmi na Morave má podľa vlastných slov blízko nielen k stredoeurópskej kultúre, ale i k programu šiesteho festivalového večera. „Mendelssohnova hudba stále skrýva mnohé tajomstvá, hoci jej názov pozná každý. Predohra Sen noci svätojánskej je jednoducho geniálna, zahŕňa celý Shakespearov príbeh. Do ‚hudobnej básne‘ sú zapojené všetky vrstvy spoločnosti, od kráľovskej v Titanii a Oberonovi cez Lysandra, Hermiu a Puka až po sedliakov imitujúcich divadelnú hru. V magickej predohre je zobrazená poetická rozmanitosť snov,“ vysvetľuje Liebreich a pokračuje: „V programe máme aj Dvořákov husľový koncert – konečne! Majstrovské dielo, ktoré stojí v tieni obľúbeného violončelového koncertu. Symfónia č. 3 F dur Johannesa Brahmsa s melodikou, ktorá symbolizuje ‚pastorálnu ideu‘, nás núti premýšľať o Beethovenovej 6. a 8. symfónii, ale aj o niektorých ‚F-durových‘ melódiách v Schumannovej Rýnskej. Brahms bol vždy môj spoločník. Od mojich prvých dirigentských krokov som sa ponoril do jeho hudby s jeho štyrmi symfóniami. Aké poetické – ukončiť koncert tichými poslednými taktmi, keď sa začína tichými úvodnými taktmi Mendelssohna.“

Dirigent Alexander Liebreich      Foto: Sammy Hart

Večer v spoločnosti svätcov

Do nadpozemskej sféry prenesie poslucháčov v utorok 4. júna Schola Gregoriana Pragensis. Súbor patrí medzi popredných svetových interpretov stredovekej duchovnej hudby, spolupracoval so špičkovými telesami podobného charakteru, ale napríklad i so zborom japonských budhistických mníchov Gjos tendai šómjó. Na KHJ prichádzajú pražskí vokalisti pod vedením Davida Ebena s programom Sedem dní na Karlovej univerzite.

Koncert prináša náčrt hudobného sveta študenta pražskej univerzity, ako ho zachytávajú dokumenty z polovice 15. storočia. Vinie sa postupne od pondelka do nedele podľa ustanovenia univerzitného kolégia. Pondelok patril zomrelým a dobrodincom, štvrtok Božiemu telu a piatok Svätému Krížu. Niektoré dni sa niesli v spoločnosti svätcov – v utorok to bola sv. Katarína, deň na to sv. Martin, sobota bola o Panne Márii a týždeň vrcholil nedeľnou Slávnosťou. Oficiálne časti spojené s bohoslužbou striedajú skladby spojené so zábavou a spoločenským životom v kolégiu.

Vstupenky na koncert SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS stoja 15 €, zľavnené 12 € a na DVOŘÁKOV HUSĽOVÝ KONCERT 16/14/12 €, zľavnené 12/10/8 €, lóža 20 €. Zakúpite si ich aj so zľavami online na www.sfk.sk alebo vo vstupenkovej pokladnici Domu umenia od pondelka do štvrtka (10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00) a hodinu pred podujatím.

Kontakt pre médiá:

Jana Tomalová, PR manažérka ŠFK

+ 421 918 802 101, jana.tomalova@sfk.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore