Tlačové správy

Kongres Medzinárodnej federácie Koalícií pre kultúrnu diverzitu

V dňoch 20. – 23. septembra 2012 sa v Galérii Slovenskej výtvarnej únie v Bratislave uskutoční Kongres Medzinárodnej federácie Koalícií pre kultúrnu diverzitu (International Federation of Coalition for Cultural Diversity (IFCCD) za účasti delegátov zo Severnej, Strednej i Južnej Ameriky, Afriky a Európy. Spoluorganizátorom kongresu je Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu (SKKD).

SKKD združuje 22 asociácii a združení, ktoré celkove zastrešujú spolu 215 subjektov (združení, orchestrov, súborov, atď.), čo reprezentuje asi 10 173 jednotlivcov naprieč širokým umeleckým spektrom.

SKKD, ako zástupca umelcov, sa už od svojho založenia programovo usiluje o konštruktívny dialóg s príslušnými orgánmi štátnej správy, predovšetkým s Ministerstvom kultúry SR, ale aj s Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR a Ministerstvom financií SR s cieľom riešiť konkrétne problémy v kultúre, ktoré sa dlhodobo hromadili, ale riešenia sa neustále odkladali, napr. aktívna spolupráca na príprave Stratégie rozvoja kultúry na Slovensku na roky 2012 – 2016 či spolupráca na príprave Štvorročnej periodickej správy SR o opatreniach na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov k Dohovoru UNESCO 2005

SKKD je rešpektovaným reprezentantom umelcov na Slovensku, napr.: SKKD zjednotila veľkú časť slovenských umelcov v proteste proti niektorým aspektom pripravovanej daňovo-odvodovej reformy v roku 2011 na Slovensku.

SKKD je rešpektovaným partnerom medzinárodných umeleckých organizácii, napr.: rozsiahla informácia o aktivitách SKKD je na webovej stránke IFCCD so sídlom v Kanade (založilo ju 43 národných koalícii, zastrešuje vyše 600 organizácii umelcov pôsobiacich vo všetkých oblastiach umenia na celom svete).

Rámcový program kongresu:

  • štvrtok 20. septembra: pracovné zasadanie Európskej koalície pre kultúrnu diverzitu (European Coalition for Cultural Diversity) v Klube umelcov Slovenskej výtvarnej únie,
  • piatok 21. septembra dopoludnia: pracovné zasadanie členov výkonného výboru (Board of Directors) IFCCD v Klube umelcov Slovenskej výtvarnej únie,
  • piatok 21. septembra popoludní: pracovné zasadanie delegátov IFCCD v Galérii Slovenskej výtvarnej únie,
  • sobota 22. (10:30 – 18:00) a nedeľa 23. Septembra (9:00 – 18:30): Kongres IFCCD v Galérii Slovenskej výtvarnej únie, Dostojevského rad 2, Bratislava.

Všetky uvedené podujatia týchto medzinárodných organizácii, ktoré zastrešujú široké spektrum umelcov z celého sveta s cieľom podporovať implementáciu konvencie UNESCO z roku 2005, sa konajú vôbec po prvý krát nielen v Bratislave, ale v krajine strednej a východnej Európy.

Podrobný program nájdete v prílohe. Predstavitelia médií majú v sobotu a v nedeľu voľný prístup na rokovanie. V prípade záujmu médií sa bezprostredne po skončení rokovania kongresu uskutoční tlačová konferencia.

Pavol Kráľ
Predseda Grémia SKKD
kral@svu.sk

[download id=“13″]

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore