Tlačové správy

Poslanci NR SR otestujú zdravie svojho srdca

Tichého zabijaka odhalili odborníci počas kampane až u vyše troch percent záujemcov o vyšetrenie.

Fibrilácia predsiení patrí k najčastejším poruchám srdcového rytmu a odborníci ju označujú aj za epidémiu 21. storočia. Tohtoročná edukačná kampaň s názvom „Aj srdce môže spôsobiť porážku“ bola preto zameraná na odhaľovanie tohto problému u slovenskej populácie, ako aj na informovanie o možnostiach prevencie. Odborníci počas septembra a prvej polovice októbra vyšetrovali záujemcov v rôznych kútoch Slovenska, pričom výsledky sú alarmujúce. Spravili 896 meraní a u 28 ľudí zistili fibriláciu predsiení srdca. Ide o viac ako 3 percentá, čo je obrovské číslo a ešte horšie je, že v mnohých prípadoch išlo mladých ľudí. A to sú len tí, ktorí sa nechali vyšetriť! Mnohí z nás totiž ani nevedia, že trpia touto chorobou. Podľa odhadov lekárov sa problém týka až 150 tisíc Slovákov, pričom mnohí o fibrilácii predsiení srdca nikdy nepočuli a už vôbec nevedia, že tento tichý zabijak spôsobuje mozgovú porážku.

Edukačná kampaň, ktorú realizovali významné slovenské odborné lekárske spoločnosti pod záštitou Slovenskej asociácie srdcových arytmií a za podpory firmy Bayer Healthcare, ktorá je známa svojim aktívnym prístupom na poli liečby kardiovaskulárnych ochorení, vyvrcholí v Národnej rade Slovenskej republiky v stredu 24. októbra. Poslanci, ale aj novinári a zamestnanci parlamentu sa môžu od 10.00 hod. nechať vyšetriť odborníkmi a zistiť, či aj im nehrozí riziko v dôsledku fibrilácie predsiení srdca. Garantmi podujatia je prezident Slovenskej asociácie srdcových arytmií, prednosta Kardiologickej kliniky NÚSCH, prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC a doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc. prednosta Neurologickej a II. Internej kliniky Fakultnej nemocnie v Nitre a predstaviteľ Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Fibrilácia srdcových predsiení je často dôsledkom iných ochorení, napríklad cukrovky alebo obezity. Prejavy tejto arytmie sú rôzne, no čo je alarmujúce, až 70 percent pacientov najskôr nepociťuje žiadne ťažkosti. Na to, že majú problémy so srdcom sa príde iba náhodne počas preventívnych vyšetrení. Táto komplikácia má život ohrozujúce dôsledky a až 5-násobne zvyšuje riziko, že pacient dostane cievnu mozgovú príhodu. Cieľom podujatia v slovenskom parlamente, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa mozgovej porážky (28. október), je upozorniť našich zákonodarcov na tento závažný problém, poskytnúť im informácie a vzbudiť ich záujem nielen o ich vlastné zdravie, ale aj o zdravie celej spoločnosti. Súčasťou akcie bude odborná konzultácia s možnosťou vyšetrenia EKG, ako aj prezentácia unikátneho nadrozmerného srdca s rozmermi 6 x 3,5 m. Model umožňuje prehliadku jednotlivých dutín srdca s názorným zobrazením rizika vzniku krvných zrazenín v srdci. Záštitu nad touto preventívno – osvetovou aktivitou prevzal predseda výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Richard Raši.

Vydala: Slovenská asociácia srdcových arytmií
PR servis: Advantage, spol. s r.o.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore