Tlačové správy

Zmodernizovaný web mesta www.kosice.sk

Webová stránka www.kosice.sk prešla zásadnou zmenou. Rozsiahla databáza takmer 50.tis. súborov je bezpečnejšia, modernejšia, dostupnejšia a prehľadnejšia pre občana aj návštevníka mesta Košice. Nový mestský web pri zachovaní funkcií samosprávneho webu, ktoré nám ukladá zákon, prihliada na potreby modernej doby a disponuje facebookovými like tlačidlami, je optimalizovaný pre mobilné telefóny, má tri RSS kanály a od začiatku decembra umožní prihlásiť sa na odber mestského elektronického informačného mesačníka.

Intenzívne práce na novej mestskej web stránke trvali približne jeden rok. Stránka bola upravená do súčasnej podoby vďaka interným zamestnancom informatiky a len minimum vstupov bolo z externého prostredia. Práve vďaka tomuto prístupu sme boli schopní pripraviť kvalitnú web stránku kopírujúcu moderné trendy za menej ako 1000 EUR, ktoré sme čerpali z rozpočtu mesta. Všetky ďalšie výdavky spojené s mestským webom pokryli financie z projektu cezhraničnej spolupráce.

Rešpektujúc zákon, ktorý samosprávam určuje celý balík povinne zverejňovaných informácií, našou snahou pri zostavovaní koncepcie nového webu bolo aj zvýšenie prehľadnosti na stránke. „Naďalej plánujeme zverejňovanie informácií nad rámec zákonných povinností, čím zvýšime užívateľský komfort a zároveň  transparentnosť nášho mesta. Na novej stránke mesta sú všetky tieto údaje ľahko dostupné v sekcii Transparentné mesto.“ informovala Martina Urik Viktorínová, hovorkyňa mesta Košice.

„Naším zámerom je prostredníctvom stránky www.kosice.sk prinášať aktuálne informácie a zároveň reagovať na trendy a požiadavky modernej doby pri ich spracovaní,“ zdôraznila Gabriela Hajduková, vedúca informatiky Magistrátu mesta Košice. „Práve týmto trendom sme sa snažili prispôsobiť nové formy, aplikácie a technické vylepšenia, ktoré nejdú na úkor obsahu a prehľadnosti. Práve naopak.“

Základnou zmenou pri riešení nového dizajnu je prechod z tzv. asp technológie ku bezpečnejšej php technológii – čo predstavuje kompletné preprogramovanie webstránky v inom programovacom jazyku. Nová webstránka sa oproti predchádzajúcej verzii vo vyššej miere snaží spĺňať základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy. Jej cieľom je zabezpečiť dostupnosť informácií pre čo najväčší počet ľudí, aj pre používateľov s funkčnými zníženiami, a tak zvýšiť aktívnu účasť a integráciu osôb s postihnutím v spoločnosti.

Nová webstránka zatiaľ ponúka 3 RSS kanály – „Aktuality“, „Úradné oznamy“ a „Verejné súťaže a dražby“ – rovnako ako pôvodný web. Kladieme dôraz na zvyšovanie transparentnosti zverejňovaných dokumentov, a preto pripravujeme nad rámec zákona aj vytvorenie ďalšieho kanálu na povinné dokumenty – Zmluvy, objednávky a faktúry. Pripravujeme tiež mobilnú verziu aktualít a úradných oznamov optimalizovanú pre smartfóny. A vzhľadom k očakávanému zvýšeniu záujmu o informácie o meste aj zo strany zahraničných návštevníkov, preložili sme stránku do 3 jazykových mutácií – anglickej, nemeckej a maďarskej verzie,“ zdôraznila Gabriela Hajduková.

Vďaka novému dátovému úložisku môžme na novom webe zverejňovať okrem zápisníc z rokovaní MZ aj videozáznamy. Kliknutím na vybrané rokovanie MZ sa v novom okne zobrazí okrem videa aj klikateľný zoznam jednotlivých bodov rokovania mestského zastupiteľstva. Po kliknutí na konkrétny bod sa spustí celá rozprava k tomuto bodu spolu s hlasovaním.

„Dôležitou novinkou mestského webu bude prihlasovací formulár na odber elektronického mesačníka mesta, ktorý spustíme prvý decembrový týždeň. Všetci, ktorí nám poskytnú svoju mailovú adresu budú vždy prvý týždeň v mesiaci dostávať do svojej mailovej schránky aktuálne novinky zo samosprávy, upozornenia na dôležité termíny a pozvánky na kultúrne podujatia organizované mestom. Aj takýmto spôsobom chceme priblížiť magistrát bližšie ku Košičanom, aby už nikdy nezabudli na termín splatnosti dane, mali informáciu o začiatku vykurovacej sezóny, prípadne vedeli, že Mestské lesy už začali predávať vianočné stromčeky,“ informovala Martina Urik Viktorínová.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore