Tlačové správy

Ukrajinské médiá na Slovensku prežívajú

Domáci i zahraniční odborníci diskutovali o menšinovej tlači na Slovensku. Potešiteľné zistenia nepriniesli.

Situácia ukrajinských médií na Slovensku po roku 1945 bola hlavnou témou medzinárodnej konferencie. „Zmapovala sa šesťdesiatročná cesta týchto periodík. Odborníci zhodnotili celé obdobie, úspechy týchto médií, aj problémy, ktoré majú. Predstavené bolo aj národnostno-etnické vysielanie Slovenského rozhlasu, ktoré je, mimochodom, najstarším národnostným médiom – bude mať 78 rokov,“ uviedol Pavol Bogdan zo Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR.

Nevyhol sa ani aktuálnym problémom menšinovej tlače. Účastníci konferencie sa zhodli, že Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov sa nerešpektuje. „Štát sa zaviazal financovať národnostnú kultúru. Vychádzať by mal aspoň jeden týždenník pre každú národnosť. To sa nedeje, financie nepostačujú,“ povedal P. Bogdan. V Prešove vychádza, s obmedzeným rozpočtom, dvojtýždenník v ukrajinskom jazyku Nové žytija. V podobnej situácii je aj detský časopis Veselka a literárny časopis Dukľa. Napriek zníženým rozpočtom, až o polovicu, a neskorým platbám, tieto ukrajinské médiá na Slovensku prežívajú. A to aj vďaka zbierkam čitateľov.

Text a foto: Michal Frank, Korzár

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore