Správy SSN

Najstaršia žurnalistická škola na Slovensku: 60-ročná

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si v tomto akademickom roku pripomína 60. výročie svojho založenia. Vznikla v roku 1952 na pôde Filozofickej fakulty UK pôvodne ako Katedra novinárstva a knihovníctva a už v roku 1956 mala prvých absolventov – Richarda Blecha, Sláva Kalného, Štefana Kmeťa a Juraja Vereša. V roku 1960 sa konštituovala samostatná Katedra novinárstva a od roku 1992 pôsobí pod názvom Katedra žurnalistiky FiF UK. Vedúcou katedry žurnalistiky je od roku 2009 doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., ktorá je tiež členkou Predstavenstva SSN.

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave je najstaršia univerzitná žurnalistická škola na Slovensku a svoje šesťdesiate jubileum si pripomína viacerými aktivitami. Vo štvrtok 29. novembra 2012 sa v priestoroch Filozofickej fakulty na Gondovej 2 uskutoční vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému 60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku, s podtitulom Vysokoškolská príprava žurnalistov v digitálnom veku. Na konferencii vystúpia súčasní i bývalí pedagógovia katedry, predstavitelia slovenských vysokých škôl a zahraničnému žurnalistickému školstvu sa budú venovať kolegovia z Českej republiky, Francúzska, Rakúska a Spojených štátov amerických. Cieľom podujatia je prezentovať zmeny, ktorými prechádza novinárska profesia. V deň konferencie sa uskutoční stretnutie účastníkov konferencie, hostí, učiteľov a absolventov katedry pri Čaši vína v Moyzesovej sieni v Bratislave, kde katedra uvedie do života zborník 60 interview. Prináša päťdesiat profilových rozhovorov s osobnosťami, ktoré pôsobili či aktívne pôsobia v oblasti médií a sú ponovembrovými absolventmi katedry, ako aj desať rozhovorov s jej bývalými i súčasnými pedagógmi. Chýbať v ňom nebude ani stručné Kalendárium vývoja katedry. Katedrálka, tradičné študentské podujatie pri príležitosti imatrikulácie prvákov, bude 5. decembra 2012. Zavŕši rad aktivít pripomínajúcich významné jubileum katedry „krstom“ spomínanej publikácie 60 interview.

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave už šesť desaťročí významne ovplyvňuje profil slovenskej žurnalistiky. Do praxe uviedla stovky úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili ako novinári, manažéri, vydavatelia, hovorcovia, a ktorých ovplyvnili desiatky výnimočných osobností z radov pedagógov katedry.

Mgr. Eva Bachletová, PhD.

Komentáre

komentárov

2 komentáre

2 Comments

 1. ujo Jano

  21. novembra 2012 at 20:53

  Kedysi ma na tej škole učili predmet „kritika takzvanej buržoáznej žurnalistiky“. Tá pani je tam aj dnes. A to je tragédia tej školy. Na rozdiel od buržoáznej žurnalistiky.

 2. Zdeno Cho

  26. novembra 2012 at 18:40

  Len stručne – toto mi niečo veľmi nutkavo pripomína… :-)

  http://respekt.ihned.cz/c1-40226320-vychova-novinaru-v-cechach

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore