Tlačové správy

Duálne vzdelávanie na SOŠ Dneperská v Košiciach prináša svoje ovocie

Svetová ekonomika je plná zmien. Príkladom toho je aj súčasná kríza, ktorá postihuje aj slovenskú ekonomiku. Kríza zasahuje do života každého občana, mladých ľudí nevynímajúc. Niekto múdry povedal, že ekonomická kríza vyčistí trh a prináša nové možnosti a príležitostí. IKT sú tie technológie, ktorým kríza „pomohla“ v ich ďalšom rozvoji. V posledných dňoch je veľmi skloňované slovné spojenie „duálne vzdelávanie“.

O čo ide? O prepojenie teórie s praxou, presnejšie – o prepojenie obsahu vzdelávania s potrebami praxe. Tento problém sme začali riešiť na našej Súkromnej strednej odbornej škole (SOŠ) na Dneperskej ulici v Košiciach ešte  v roku 2011, keď sme sa – popri Súkromnom gymnáziu so zameraním na IKT – rozhodli otvoriť aj Strednú odbornú školu s pomaturitným štúdiom. V tomto období bolo ešte spojenie „duálne vzdelávanie“ neznámym pojmom.

Cenné odborné rady, ako má fungovať škola, ktorá pripravuje svojich absolventov pre prax, sme dostali od pracovníkov firmy IBM, ktorí nám zdôrazňovali fakt, že iba takéto vyššie odborné vzdelávanie, ktoré prepojí vzdelávanie s potrebami praxe, môže konkurovať bakalárskemu štúdiu. Odpoveď na otázku „Ako vzdelávať?“ sme už teda mali zodpovedanú.

V regióne mesta Košice je priemysel IKT dôležitým ťahúňov zamestnanosti a produkcie  najmä v odvetví IKT služieb. V regióne pôsobí niekoľko veľkých nadnárodných spoločností poskytujúcich rôzne druhy služieb svojim klientom. Vrásky na čele nám robila ďalšia otázka „Koho vzdelávať?“ Budú mať mladí maturanti záujem o takýto typ štúdia? Vypracovali sme dotazník a oslovili  čerstvých maturantov, čo hovoria oni na školu prepojenú s praxou. Výsledky nás presvedčili, že záujem by bol, a tak sme od septembra 2012 začali „duálne vzdelávanie“.

Aké by to však bolo prepojenie školy s praxou, keby sme pri vzdelávaní nespolupracovali s odborníkmi z priemyslu IKT? Ešte pre otvorením brán školy sme prekonzultovali výukové štandardy s potrebami praxe. Pri vypracovaní školského vzdelávacieho programu sme v maximálnej miere zohľadnili pripomienky odborníkov z IKT.

Výučbu ťažiskových odborných predmetov sme zverili do rúk špecialistom z priemyslu IKT. Tento ťah sa ukázal ako veľmi správny a hlavne – priniesol do školských lavíc firemného ducha. Tento štýl učenia propaguje hlavne Ing. Jozef Vojtko, PhD. z firmy RWE IT Slovakia. Tímovou prácou priamo vo vyučovaní pripravuje študentov na pracovné prostredie, kde je každý pracovník členom pracovného tímu.

O dva mesiace pomaly končíme prvý rok štúdia. Tento rok by sme nazvali teoretickým – výučba bola iba v priestoroch školy. Od septembra 2013 nastúpia študenti na polročnú odbornú prax priamo do IT firiem. Tam si budú môcť overiť svoje vedomosti. Prax bude veľmi dôležitá nielen pre študentov, ale bude to zároveň veľmi dôležitá spätná väzba pre učiteľov. Prax nám ukáže, ako správne sme nastavili školský vzdelávací program a ako ho treba upraviť, aby čo najviac korešpondoval s potrebami IT firiem.

Realizovať takýto typ vzdelávania bez úzkej spolupráce s odborníkmi z praxe nie je možné. My sme mali to šťastie, že sme natrafili na tých správnych ľudí z firiem RWE IT Slovakia, T-Systems Slovakia, Ixonos Košice a na Ing.Kvetoslava Molitorisa. Tí všetci prispeli k zdarnému prvému roku realizácie „duálneho vzdelávania“.

Ak sa chcete na vlastné oči presvedčiť, ako takáto škola funguje, neváhajte a príďte sa pozrieť na Súkromnú strednú odbornú školu na Dneperskej ulici v Košiciach, lebo nenadarmo sa hovorí: „Je lepšie raz vidieť, ako niekoľkokrát počuť“. Potom už zostane iba na Vás, či sa rozhodnete zmeniť svoju budúcnosť a budúcnosť svojich detí vďaka štúdiu na takejto škole.

 RNDr. Dušan Bosák , riaditeľ SOŠ Dneperská, Košice

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore