Tlačové správy

SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV

Študenti zubného lekárstva pripravili pre širokú verejnosť najväčšiu preventívnu akciu v oblasti ústneho zdravia, aká sa kedy na Slovensku uskutočnila – s troma dodávkami sa vydajú na cestu po republike s cieľom zrealizovať počas 11 dní v 12 mestách viac ako 5500 inštruktáží v duchu hesla: „Keď neprídu pacienti do ambulancie, musia ísť (budúci) lekári do ulíc“. 

Roadshow po slovenských mestách nazvanú SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV organizuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva pod záštitou dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc. Podujatie odštartuje v utorok 30. apríla 2013 v Bratislave, pokračuje 1. mája v Trnave a Nitre, 2. mája Trenčíne a Zvolene, 3. mája v Žiline, 4. mája v Liptovskom Mikuláši a Poprade, 7. mája sa uskutoční v Michalovciach a košickom US Steele, 8. mája v Spišskej Novej Vsi a nemocnici Košice-Šaca, 9. mája v Prešove a 10. mája v Košiciach.

„Na začiatku roku 2011 sme začali uvažovať, aké je portfólio projektov nášho spolku. Dospeli sme k názoru, že okrem výmenných pobytov a spoločenských akcií sa musí spolok venovať aj ďalšej, oveľa dôležitejšej oblasti – prevencii.
Za posledných 20 rokov sa  štátny sektor v stomatológii takmer rozpadol a 3 univerzitné mestá, v ktorých sa ešte nachádzajú štátne stomatologické kliniky, nestačia plniť úlohu liečebnú aj preventívnu a celonárodné preventívne programy v oblasti ústneho zdravia sa dostávajú do úzadia pri alarmujúcejších problémoch ako sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes, obezita a iné ochorenia,“
hovorí prezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva Viliam Falis, študent Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore zubné lekárstvo.

V posledných rokoch sa stretávame s rastúcim výskytom zubného kazu hlavne u adolescentov, ktorý je v kontraste s postupným zvyšovaním sa záujmu o ústne zdravie zo strany dospelej populácie v produktívnom veku.

„Vzhľadom na tieto fakty pripravil Slovenský spolok študentov zubného lekárstva v roku 2011 prvú preventívnu akciu zameranú na širšiu verejnosť. Od začiatku projektu sme sa riadili heslom ‚Keď neprídu pacienti do ambulancie, musia ísť (budúci) lekári do ulíc‘, ktoré najlepšie vystihuje náš projekt až doteraz. V priebehu prvých dvoch rokov sme od inštruovali o správnej ústnej hygiene viac ako 4000 ľudí v troch mestách Slovenska, no po úspešnom druhom ročníku akcie sme si uvedomili, že naša aktivita sa zákonite musí rozšíriť do ďalších miest, pokiaľ chceme ovplyvniť väčšiu skupinu ľudí,“ konštatuje Viliam Falis.

V roku 2013 je cieľom zaškoliť viac ako 5500 ľudí za necelé dva týždne, teda osloviť jedného z tisíc Slovákov, cez ktorých sa informácie o správnej starostlivosti o ústnu dutinu dostanú k mnohým ďalším obyvateľom Slovenska. Náš preventívny projekt sa tak stane najväčšou preventívnou akciou v oblasti ústneho zdravia, aká sa kedy na Slovensku uskutočnila. Jeho výnimočnosťou je práve individuálny prístup ku všetkým ľudom, čo bude mať oveľa väčší význam, ako náučné prezentácie a prednášky,“ dodáva prezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.

Študenti sa rozhodli pre osobnú komunikáciu s konkrétnymi ľuďmi, ktorým predvedú konkrétne techniky ako sa starať o vlastných chrup zodpovedajú aj na ich individuálne otázky. V budúcnosti sa budú snažiť priniesť projekt do ďalších miest Slovenska, a zároveň sa aj vracať do tých, v ktorých pôsobili v minulosti.

Našim cieľom je do niekoľkých rokov priamo alebo sprostredkovane osloviť signifikantné percento Slovenskej populácie. V dlhodobom horizonte má náš projekt pozitívny vplyv nie len na zdravie ľudí, ale aj na ekonomickú stránku, pretože šetrí peniaze nevyhnutné na liečbu defektov spôsobených zubným kazom,“ zdôrazňuje Viliam Falis a využíva možnosť verejne poďakovať 19 partnerom, ktorých oslovila myšlienka študentského projektu „Spolu za zdravý a krásny úsmev“.

Bratislava, 29. apríla 2013

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore