Tlačové správy

MDD – oslavovať, či nie?

S myšlienkou Medzinárodného dňa detí sa po prvýkrát stretávame v roku 1925 na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku. Cieľom je urobiť všetkým deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete U nás sa tento sviatok slávi od roku 1952, nikto však presne nevie prečo bol priradený práve k 1. júnu. Spolu so Slovenskom si tento deň osvojilo viac ako 21 krajín sveta.

V súčasnosti sa na verejnosti polemizuje či oslavovať, alebo nie? Ak áno tak ako, s kým a kde? Viacerí sa prikláňajú k názoru, že ide o prežitok zo socializmu, iní tvrdia, že sa tento sviatok skomercionalizoval ako mnoho ďalších a je využívaný na odľahčenie peňaženiek rodičov a starých rodičov.

Riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice, Iveta Hurná: „Deti sú to najcennejšie čo máme. Možno ako jediné sú naozaj vďačné za všetko, nechcú pritom veľa…. trochu lásky, pozornosti, ochotu načúvať im a k tomu pridať milé slovo. Ich duševný rozvoj a správne napredovanie je na nás dospelých a to by sme si mali pripomínať nielen 1. júna, ale každý deň v roku. Preto venovať im tento jediný deň, užiť si ho s nimi a trochu popri tom spomaliť je to najmenej, čo pre nich môžeme urobiť. Knižnica pre mládež mesta Košice preto rozhodne oslavovať bude. V rámci celého mesiaca jún pripravila pre svojich čitateľov množstvo zaujímavých podujatí.“  

 

Na deti čakajú atraktívne podujatia a sladké odmeny. Tie sú určené pre malých čitateľov ako ich zaslúžená odmena za lásku ku knihám a vzdelávaniu sa vôbec, ale aj napr. za prvú samostatne prečítanú knihu, za snahu a čitateľské pokroky. Chýbať nebudú overené večerníčkové čítania a zábavno-súťažné popoludnia aj knižničné novinky – potulky s dobrou knihou po prírode a skupinové čítania na lavičkách či v parkoch.

PROGRAM:

 

„Čítajme si…“ – pokus o prekonanie rekordu

6. ročník čitateľského maratónu 4. jún 2013. Podujatie organizátora Linky detskej istoty je určené pre jednotlivcov a kolektívy.

Knižnica pre mládež mesta Košice sa aj tohto roku zapojí  do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu „Čítajme si…“ Spolu s ostatnými knižnicami a školami po celom Slovensku sa pokúsi o prekonanie minuloročného rekordu v čítaní v počte 35 542 čítajúcich detí.

Na 20- tich pobočkách knižnice  v čase od 9:00 do 15:00 hod.,  deti základných škôl a osemročných gymnázií vo veku  6 – 15 rokov budú mať možnosť sa do tohto podujatia aktívne zapojiť. Podmienkou je nahlas prečítať jednu stranu z knihy

Železný muž od Teda Hughesa.  

Slniečko na motúze – alebo Oslavujme spolu

Centrálna požičovňa Knižnice pre mládež mesta Košice na Tajovského ul. č.929.máj 2013 v čase od 10.20 do 11.30 hod.

Hravé dopoludnie  otestuje zručnosti a šikovnosť detí zo Spojenej školy na Vojenskej ul. č. 13. Nebudú chýbať súťaže a sladké odmeny, veď keď majú deti oslavu – tak poriadnu.

 

Poďme sa spolu hrať

Mimoškolská pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice – Nezábudka na Poľovníckej ul. č. 8 – 30.máj 2013 v čase od 14.00 do 15.00 hod.

Súťaže a hádanky čakajú na deti Špeciálnej základnej školy na Inžinierskej ul. č 24 v rámci popoludnia venovanému  deťom k ich dňu.

Ono nám je v knižnici pritesno!

Mimoškolská pobočka Knižnice pre mládež mesta na Boženy Němcovej 27, OC Merkur – 30.máj 2013 v čase od 10.00 do 11.30 hod.

Stretnutie detí nielen pre deti – predpoludnie s knihami a o knihách v uliciach mestskej časti Košice-Sever

Nám sa ešte nechce spať… my budeme oslavovať!

Školská pobočka Knižnice pre mládež mesta na ZŠ Bruselská – 31.máj 2013 v čase od 17.00 do 19.00 hod.

Večerníčkové čítanie pre malých prváčikov a ich rodičov zamerané na podporu čítania.

Modré z neba – alebo deti deťom

Školská pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice na ZŠ Lechkého – 3.jún 2013 v čase od 13.30 do 15.00 hod.

Zábavno-súťažné popoludnie plné piesní, tancov a hier  venované deťom a oslave Medzinárodného dňa detí.

Keď pôjdeš horou – alebo Putujeme Chodníkom zvedavých myšiek

Mimoškolská pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice na Nám. J.Mathého 1 pripravila I. ročník čítania v prírode na motívy knihy Ľ Ondrejova – 3.jún 2013 v čase od 8.00 do 12.00 hod. si prváčikovia zo ZŠ Polianska otestujú svoje vedomosti o prírode získané z kníh cestou po lesnom chodníčku na Alpinku.

Pod pirátskou vlajkou

Školská pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice na ZŠ Družicová 4 – 5.jún 2013 v čase od 17.00 do 19.00 hod.

Večerníčkové čítanie pre malých pirátov, ktorí sa za získané zlaté dukáty vydajú hľadať stratený poklad.

Tajomný svet noci

Školská pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice na ZŠ Belehradská – 7.jún 2013 v čase od 17.00 do 19.00 hod.

Večerníčkové čítanie pre tretiakov a ich rodičov, na ktorom sa dozvedia všetko o tom čo sa deje v noci.  Ako žijú nočné zvieratka a aké sú slasti a strasti nočných povolaní. Podčiarknu sa pozitíva hlasného čítania a čítania s porozumením a nebudú chýbať súťaže a sladké odmeny.

 EKA, 28.5.2013

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore