Tlačové správy

Allianz – Slovenská poisťovňa: Keď sa dovolenka zmení na nočnú moru

 • Najväčšia poistná udalosť z minuloročnej dovolenkovej sezóny presahuje 100-tisíc eur
 • Najviac poistných udalostí sa v cestovnom poistení stane v Egypte

Dovolenková sezóna je už predo dvermi, netreba však zabúdať, že okrem relaxu a zábavy sú jej súčasťou často aj rôzne úrazy či ochorenia. Našťastie, mnohí dovolenkári si toto riziko uvedomujú a pred cestou nezabúdajú na cestovné poistenie. Najviac klientov Allianz – Slovenskej poisťovne – takmer dve tretiny – sa do zahraničia poisťuje individuálne, ďalšiu veľkú časť tvoria komplexné cestovné poistenia, ktoré si uzatvoria priamo pri kúpe zájazdu v cestovnej kancelárii (takmer tretina).

 Najväčšie poistné udalosti v roku 2012

Hospitalizáciu či prevoz späť z dovolenkovej destinácie nie je vhodné podceniť, keďže finančné náklady na mnohé, na prvý pohľad menej závažné prípady, sa môžu pohybovať v desiatkach tisíc eur. V roku 2012 bol najväčšou poistnou udalosťou úraz bedrovej kosti v USA, keď sa náklady na hospitalizáciu a následnú repatriáciu vyšplhali až na 111-tisíc eur. V predchádzajúcich rokoch však boli poskytnuté aj vyššie poistné plnenia, najvyššie v sume približne 360-tisíc eur, taktiež išlo o operáciu v USA s prevozom na Slovensko.

Najčastejšími poistnými udalosťami, s ktorými sa poisťovňa stretáva počas letnej sezóny, sú žalúdočné a tráviace problémy (náklady približne 160 eur), chrípka a zápal priedušiek           s vysokými horúčkami (náklady približne 160 eur), alergická reakcia na slnko (náklady od 70 do 160 eur) a akútne zubné ošetrenie (náklady od 160 do 300 eur).

V ktorej krajine hrozí najväčšie riziko?

Rizikovejšími krajinami z hľadiska možného výskytu najmä infekčných ochorení sú subtropické a tropické krajiny, výškou vzniknutých liečebných nákladov zas USA. Najviac poistných udalostí vzniklo v Egypte, počet poistných udalostí je však ovplyvnený aj veľkou obľúbenosťou tejto destinácie, do ktorej mieri mnoho slovenských turistov. Vzhľadom na klimatické a hygienické podmienky je tu zvýšená frekvencia výskytu najmä žalúdočných a črevných ochorení.

Medzi krajiny s veľkým počtom poistných udalostí patrí aj Turecko a Chorvátsko, do ktorých mieri každoročne veľké množstvo Slovákov. Prekvapujúce môže byť, že jedna z obľúbených dovolenkových destinácií, Taliansko, sa v prvej desiatke vôbec nenachádza.

Z pohľadu celkových vyplatených poistných súm je však rebríček odlišný. Na prvom mieste je Turecko s celkovými poistnými plneniami vo výške 360-tisíc eur. Nasledované je Egyptom (poistné plnenia vo výške 345-tisíc eur) a USA (poistné plnenia vo výške 315-tisíc eur). Práve Spojené štaty sú príkladom krajiny, v ktorej aj menší úraz či ochorenie môže vyjsť cestovateľa veľmi draho.

Dovolenkári z Košického a Prešovského kraja

Úrazy či ochorenia na dovolenkách sa nevyhýbajú ani dovolenkárom z Košického či Prešovského kraja. Najväčšou poistnou udalosťou z týchto krajov bol v roku 2012 úraz cestovateľa zo Sniny, ktorého dôsledkom bolo poškodenie krčnej chrbtice. Úraz si vyžiadal ošetrenie na mieste a následný prevoz na Slovensko, pričom náklady dosiahli výšku až 41-tisíc eur. Problémy s krvným tlakom vyžadujúce ošetrenie a lieky, ktoré postihli v USA klienta z Michaloviec, vyšli na 25-tisíc eur a zlomenina zápästia klienta z Levoče, ktorý bol na dovolenke v Čile, vyšla na 19-tisíc eur.

Novinky v cestovnom poistení

Od 15. mája prináša Allianz – Slovenská poisťovňa viacero inovácií do individuálneho cestovného poistenia. Ich súčasťou je zjednotenie viacerých sadzieb, rozšírenie krytých rizík či zvýšenie limitov poistného plnenia. Cestovné poistenie od Allianz – SP je aj naďalej tou najlepšou voľbou k zaručeniu bezstarostnej dovolenky.

Odviažte sa na dovolenke

Nestačí vám na dovolenke len tak vylihovať na pláži a radšej máte poriadny adrenalín? Či sa idete na dovolenku potápať alebo liezť po skalách, Allianz – Slovenská poisťovňa poisťuje za výhodných podmienok. Rizikové a výkonnostné športy a rizikové povolania sú zjednotené do spoločnej rizikovej skupiny. To znamená, že v prípade jej uzatvorenia sa poistenie vzťahuje na akýkoľvek rizikový šport, rizikovú činnosť alebo rizikovú prácu v priebehu poistenej cesty.

Jedno poistenie pre celú rodinu

Ak často cestujete a podobne sú na tom aj členovia vašej rodiny, ponúkame celoročné rodinné poistenie, ktoré zahŕňa poistenie dvoch dospelých osôb a až troch detí do 16 rokov. Poistené osoby môžu cestovať nezávisle od seba, takže poistenie platí či už v prípade služobných ciest, víkendových pobytov alebo školských výletov. Navyše, dĺžka jednotlivých ciest v priebehu poistnej doby nie je obmedzená.

Širšie krytie v poistení storno poplatkov

K poisteniu stornovacích poplatkov od mája pribudlo aj poistenie storno špeciál, ktoré ponúka širší rozsah krytia. Krytý tak budete napríklad v prípade, že nedostanete na poslednú chvíľu víza alebo sa zhorší bezpečnostná situácia v krajine. Allianz – SP poskytuje k týmto poisteniam po novom automaticky aj poistenie nevyužitej cesty, ktorého predmetom je oneskorený nástup alebo predčasný návrat z cesty.

Ďalšie inovácie v cestovnom poistení:

 • Zvýšili sme hornú hranicu poistného krytia pri poistení batožiny a zodpovednosti za škodu.
 • V krátkodobom poistení sme zaviedli jednotnú sadzbu bez ohľadu na počet dní cesty a účel cesty (súkromná/služobná).
 • Zimné športy sme zaradili do štandardného krytia – dokonca aj pre seniorov.
 • Polročné poistenie je dostupné pre deti aj dospelých.
 • Poistenie EUplus si môžu uzatvoriť všetci poistenci verejného zdravotného poistenia na území SR.
 • Alžírsko, Egypt, Líbya, Izrael, Sýria, Maroko a Tunisko boli preradené zo zóny A do zón B a C (svet).

Poistenie na dovolenku za vás vybaví aplikácia pre smartfóny

Chystáte sa na dovolenku a chcete sa vyhnúť starostiam s uzatváraním cestovného poistenia? Stal sa vám na dovolenke úraz či ste ju nebodaj museli tesne pred odchodom zrušiť? S novou aplikáciou od Allianz – Slovenskej poisťovne vybavíte všetky tieto nepríjemnosti prostredníctvom svojho smartfónu. Mobilná aplikácia umožňuje nielen uzatvoriť poistenie na dovolenku, ale zároveň aj náhlasiť poistnú udalosť, ktorá sa na dovolenke prihodila.

Posledné dni pred dovolenkou často sprevádza zhon a množstvo povinností, ktoré je potrebné vybaviť.  Aplikácia od Allianz – SP preto ponúka jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob, ako si cez smartfón uzatvoriť cestovné poistenie, poistenie do hôr či poistenie storna zájazdu. Poistenie dovolenky si tak môžete uzavrieť z pohodlia vášho domova či práce a doslova v priebehu pár desiatok sekúnd.

Úraz či iná nepríjemnosť sa väčšinou odohrá absolútne nečakane a je o to nepríjemnejšie, ak sa prihodí na dovolenke, ktorá je určená najmä na oddych a relax. Aplikácia pre smartfóny od Allianz – SP pomôže práve v takýchto núdzových situáciách. Užívateľom poskytne pomoc nielen v podobe rád a tipov, ale umožní aj zdokumentovať a nahlásiť vzniknutú poistnú udalosť z daného typu poistenia.

Hlásenie poistnej udalosti rýchlo a jednoducho

Cez aplikáciu si používateľ nastaví aktuálny dátum, vloží potrebné dokumenty, napr. lekársku správu a v prípade potreby zdokumentuje udalosť príslušnými fotografiami. Po vložení údajov môže používateľ zaslať hlásenie o poistnej udalosti priamo do Allianz – Slovenskej poisťovne. Kópia hlásenia bude zaslaná na emailovú adresu používateľa.

Po nahlásení poistnej udalosti poskytne mobilná aplikácia klientovi možnosť sledovať stav jej vybavenia. Po registrácii poistnej udalosti v Allianz – SP si klient môže kedykoľvek overiť, v akom štádiu je likvidácia jeho nahlásenej škody a aké kroky ešte chýbajú k jej úspešnému ukončeniu.

Stiahnite si aplikáciu Poistné udalosti hneď a zadarmo

Aplikácia od Allianz – SP je určená pre systémy iPhone a Android a pre všetkých klientov Allianz – SP je zadarmo. Aplikáciu pre iPhone si môžu klienti stiahnuť cez Apple Store, aplikácia pre Android je prístupná voľne na stiahnutie cez Android Store.

Ako zistím, či a ako je cestovná kancelária poistená?

Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je povinné zmluvné poistenie v zmysle zákona č. 281/2001 Z. z. (v znení neskorších predpisov) o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, podľa ktorého je cestovná kancelária povinná mať po celý čas podnikania uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo bankovú záruku.

Povinnosť uzatvoriť poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie (ďalej len „poistenie insolventnosti“) majú len podnikateľské subjekty, ktoré spĺňajú definíciu cestovnej kancelárie v zmysle Zákona o zájazdoch, t.j. hlavne organizujú vlastné zájazdy, resp. aj nepodnikateľské subjekty, ktoré organizujú zájazdy (napríklad podniky pre vlastných zamestnancov, rôzne nadácie a podobne). Cestovné agentúry (t.j. subjekty, ktoré predávajú výlučne zájazdy iných subjektov a iné produkty ako zájazdy), túto povinnosť nemajú.

Ktoré prípady kryje?

Poistné krytie je definované v zmysle Zákona o zájazdoch t.j. objednávateľovi zájazdu vzniká právo na poistné plnenie v prípadoch, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku

a)      neposkytne poistenému dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,

b)      nevráti poistenému zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,

c)      nevráti poistenému rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý iba sčasti.

Ako sa stanovuje výška poistného plnenia?

Poistné plnenie poskytne poisťovateľ do výšky dojednanej poistnej sumy (t.j. súčet plnení pre všetkých poistených, vrátane nákladov na repatriáciu a náhradné ubytovanie, je maximálne do výšky poistnej sumy).

Zákon o zájazdoch stanovuje povinnosť cestovnej kancelárii dohodnúť povinné zmluvné poistenie na dostatočnú poistnú sumu, a to v súčasnosti vo výške minimálne 25 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov. Ak tieto tržby majú byť nižšie než v predchádzajúcom roku, CK je povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie na poistnú sumu vo výške minimálne 25 % tržieb v predchádzajúcom roku.

Do tržieb, z ktorých sa stanovuje poistná suma, sa nezarátavajú tržby za iné komodity resp. služby ako sú zájazdy – t.j. napr. za predaj leteniek, vstupeniek, zájazdov iných CK (provízny predaj) a podobne.

Ako zistím, či je cestovka poistená?

Cestovná kancelária dostáva od poisťovateľa doklad, ktorým sa preukáže svojmu klientovi, že má platné poistenie insolventnosti. Certifikát o poistení býva súčasťou katalógu CK, resp. internetovej stránky CK a doklad o poistení by mal dostať aj klient, ktorý s CK uzatvoril zmluvu o obstaraní zájazdu. Zoznam poistených cestovných kancelárií je umiestnený aj na stránke Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr, resp. na internetových stránkach poisťovní.

Cestovné poistenie z Allianz – Slovenskej poisťovne

Súčasťou komplexného balíčka je:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby,
 • poistenie úrazu,
 • poistenie batožiny,
 • poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú zaviníte,
 • poistenie stornovacích poplatkov, ktoré by ste zaplatili cestovnej kancelárii, ak cestu neuskutočníte,
 • poistenie predčasného návratu,
 • nadštandardné služby asistenčnej spoločnosti Mondial Assistance – doplnkové asistenčné služby,
 • poistenie nákladov na záchrannú činnosť.

 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Najväčšie riziko hrozí v podobe náhleho ochorenia, úrazu alebo dopravnej nehody, preto o dôležitosti tejto zložky

poistenia nikto nepochybuje. Náklady na ošetrenie v zahraničí, niekoľkodňová hospitalizácia, prípadne náklady na potrebný prevoz späť do vlasti sa môžu vyšplhať do astronomických výšok. Allianz – Slovenská poisťovňa toto riziko kryje v individuálnych poisteniach v neobmedzenej výške vo všetkých prípadoch akútneho ochorenia a nevyhnutného liečenia.

Úrazové poistenie

Účelom úrazového poistenia je odškodnenie klienta postihnutého úrazom, prípadne odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní zimných športov. Nepríjemný úraz môže niekedy zanechať trvalé následky. Aj v takomto prípade poisťovňa poskytne finančné odškodnenie podľa rozsahu týchto následkov, a to až do výšky poistnej sumy. Práve pošet týchto škôd za posledné roky výrazne narástol.

Poistenie batožiny

Cestovné poistenie nie sú len liečebné náklady. Už sme si zvykli, že počas cesty môžeme prísť o veci, ktoré si na cesty berieme so sebou a majú pre nás vysokú hodnotu. Preto k cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny, ktoré chráni náš majetok zbalený na cesty.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Čo s prípadnou škodou, ktorú môžeme neúmyselne spôsobiť v zahraničí komukoľvek, s kým prídeme do styku? Niekedy stačí úplná banalita, ktorou môžeme spôsobiť obrovskú škodu na majetku iných.

Rovnako nie je celkom bežné zamýšľať sa pred cestou do zahraničia nad výškou kompenzácie škody, ak by úraz v zahraničí zanechal trvalé následky na zdraví alebo v tých najhorších prípadoch stál život. Aj poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví je súčasťou komplexného cestovného poistenia.

Poistenie stornovacích poplatkov

Keď si kupujeme zájazd alebo pobyt v cestovnej kancelárii, určite neuvažujeme nad jeho zrušením. V prípade náhleho ochorenia alebo vážnej rodinnej udalosti však cestu musíme zrušiť a stornovacie poplatky požadované od cestovnej kancelárie nás môžu nemilo prekvapiť. Pre tento účel poskytuje Allianz – SP poistenie stornovacích poplatkov. Výška poistného závisí od ceny zájazdu, takže maximálna výška poistného plnenia ani v tomto prípade nie je zo strany poisťovne ohraničená.

Nadštandardné asistenčné služby

K cestovnému poisteniu patria aj asistenčné služby. Toto slovné spojenie sa stalo za posledných pár rokov omnoho frekventovanejšie. Čo vlastne asistenčné služby môžu ponúknuť? V prípade zdravotných problémov alebo hospitalizácie je nosnou úlohou asistenčnej služby:

 • zabezpečenie zdravotníckeho zariadenia na primeranej úrovni,
 • úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam,
 • sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v materinskom jazyku,
 • komunikácia s blízkymi osobami na Slovensku,
 • prevoz (repatriácia) späť do vlasti.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore