Tlačové správy

Výstava „Za slobodu a vlasť…!“

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s nižšie uvedenými organizáciami pozývajú všetkých priaznivcov a návštevníkov kaštieľa na slávnostné otvorenie výstavy vojenstva na Trebišovsku s názvom „Za slobodu a vlasť…!“, ktorá sa uskutoční 6. júna 2013 o 17:00 hod. vo výstavných priestoroch EMELET na poschodí trebišovského kaštieľa.     

Výstava „Za slobodu a vlasť…!“ mapuje vojenstvo na Zemplíne (prevažne na južnom Zemplíne, označované aj pojmom Trebišovsko). Dokumentuje históriu vojenstva cez dobové predmety, fotografie, zbrane, uniformy. Dáva pohľad na vojsko a armádu danej doby spojené s rôznymi historickými obdobiami v premenách času od dôb skoro zabudnutých až po súčasnosť. Na výstave môžeme vidieť predmety od praveku až po súčasnosť, od neškodného mlynčeka po kávu až po zbrane, ktoré zasahovali do bojov o Dargov, ďalej budú očiam návštevníka ponúknuté predmety z fondov múzeí, klubov, súkromných zberateľov ako aj z Vojenského útvaru v Trebišove. Výstava vojenstva na Trebišovsku je zameraná na obdobie rokov 1939 – 1945.  

Nakoľko je  história nášho regiónu spätá s celosvetovými vojenskými udalosťami, v blízkom okolí nášho územia dôsledkom toho zahynulo množstvo vojakov; na výstave môžeme vidieť aj výzbroj a výstroj vojaka Wehrmachtu či Červenej armády. Výstava má však byť určitým mementom a upozornením, zamyslením sa nad tým, aké vzácne je žiť v dobe mieru a ako ľahko sa môže tento stav zmeniť. Vojna a pojmy ako strach, hlad, zabíjanie, smrť nie sú až tak vzdialenou minulosťou.

Sprievodným podujatím výstavy „Za slobodu a vlasť…!“ bude  konferencia k danej tematike. Prednášky o histórií a súčasnosti vojenstva a prezentácie občianskych združení budú na programe v rovnaký deň, teda 6. júna 2013 od 14:00 do 17:00 hod. v zrkadlovej sieni trebišovského kaštieľa.   

Na výstave svojou spoluprácou, poskytnutím artefaktov a ďalších materiálov aktívne participujú i nasledovné  organizácie a zoskupenia:  Mesto Trebišov, 21. zmpr TREBIŠOV, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – OV SZPB Trebišov, Regionálne stredisko dokumentovania bojov Sovietskej armády na Slovensku, Klub vojenských dôchodcov Trebišov, Zemplínske múzeum Michalovce, Klub vojenskej histórie Zemplín, Klub vojenskej histórie Dargov , TV Zemplín a ostatní zanietení jednotlivci, či milovníci histórie.  

„Národ, ktorý zabudne svoju minulosť, je odsúdený k tomu, aby si ju zopakoval znova.“

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore