Košice

Prehľad podujatí 27. týždeň – 28.06.2013

PONDELOK            Mesto Košice
1. júla            
            Mestské kúpalisko, Rumanova ul., Košice

10:00                           Otvorenie Mestského kúpaliska na Rumanovej ulici za účasti primátora Richarda Rašiho a zástupcov spoločnosti TEHO

Novinárov očakávajú o 9:55 hod. pred vchodom na kúpalisko z Mestského parku

 

10:45         Prehliadka zrekonštruovanej Kunsthalle ešte pred jej slávnostným otvorením

(Podrobnosti v TS)

___________________________________________________

 UTOROK                  Košický samosprávny kraj a Verejná knižnica J. Bocatia (VKJB)

2. júla                         VKJB – vchod od prezidentskej kancelárie, Hviezdoslavova 5, KE

14:00                          Slávnostné odovzdanie investičného projektu Ostrovy kultúry

                                   Otvorená zóna 5 – Verejná knižnica J. Bocatia

                                   Prehliadka novej budovy, brífing

O 17:00 hod. poetický večer venovaný košickému básnikovi Jožovi  Urbanovi

__________________________________________________

STREDA – NEDEĽA        KULTOBIN – umelecká a reklamná agentúra

26. – 30. júna                       Košice – Hlavná ulica, Amfiteáter, Štátne divadlo, Jumbo

                                             CASSOVIA FOLKFEST – Tradície opäť ožívajú

Folklórny festival zameraný na prezentáciu tradičnej kultúry regiónov východného Slovenska, Slovenska a európskych krajín. Tohto roku je súčasťou programu aj Tancujúce mesto, jarmok remesiel, ohňová šou, nočný fakľový sprievod, program maďarského štátneho súboru Magyar Állami Népi Együttes

Program na www.folkfest.sk

______________________________________________

PIATOK – NEDEĽA          KC KSK a KC údolia Bodvy a Rudohoria

28. – 30. júna                         Moldava n./ Bodvou, Hrhov, Jasov, Debraď

                                                Dni Moldavy a večery kráľov

Program z kalendára Top podujatí Terra Incognita–Krajina nespoznaná. História kráľovského mesta Moldava nad Bodvou je úzko spojená s viacerými kráľmi európskeho významu. Podujatie je venované trom z nich – Sv. Ladislavovi, Belovi IV. a Matejovi Korvínovi. Oslavy sa konajú nielen v meste, ale i v jeho okolí, a to priamo na historickej pôde, ktorá sa ku každému z kráľovských skutkov viaže. Prameň sv. Ladislava s púťovým kostolom v Debradi, kláštor Premonštrátskeho opátstva v Jasove (Matej Korvín) a hrhovský vodopád pod Holubou skalou (Belo IV.). V sobotu 29. júna 2013 možnosť cestovať historickým expresom na trati Košice – Moldava – Jasov – Medzev a späť

Program na www.terraincognita.sk, www.kcubar.skwww.vucke.sk

____________________________________________________

 INÉ

SVETOVÉ  STRETNUTIE  SLOVÁKOV

Už po dvanásty krát sa uskutoční Svetové stretnutie Slovákov, ktoré bude tentoraz v Košiciach v dňoch 4. – 7. júla 2013. V trojročných intervaloch sa koná nepretržite od roku 1980, pri jeho zrode stál zakladateľ a prvý predseda Svetového kongresu Slovákov Štefan B. Roman, rodák z východného Slovenska. Svetové stretnutie Slovákov v Košiciach pripravila Matica slovenská v spolupráci s Mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom a neziskovou organizáciou Košice 2013.  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 POTULKY – ŽIDOVSKÉ KOŠICE – DVOJpotulka

Sobota a nedeľa 6. a 7. júla 2013 – Potulky mestom Košice na tému „Židovské Košice“. Málokedy sa dá dostať do synagóg či do mikve. Potulky mestom Košice Vám však odhaľujú aj tajomstvá ukryté za múrmi. Tento raz sa vyberieme exkluzívne do židovských pamiatok. Môžete prísť na západnú trasu v sobotu alebo na východnú trasu v nedeľu alebo na obe trasy (najlepšia voľba). V takom prípade však treba 2 lístky. Zraz pred Vedeckou knižnicou. Podujatie je súčasťou Festivalu židovskej kultúry Mazal tov. Prehliadky s Milanom Kolcunom sa začínajú (v sobotu i nedeľu) o 9:00, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00 po slovensky. Turnus o 17:00 je slovensko-anglický v sobotu. Ak ste už boli na tejto téme, môžete si vyskúšať výklad iného sprievodcu než minule. Zoltán Balassa sprevádza v sobotu i nedeľu o 11:00 (slov.) 16:00 (maď.). Betka Czimová v sobotu i nedeľu o 13:00, 14:30 (slov.) a 16:00 (maď.). Viac info na www.potulka.sk

____________________________________________________

OZNAMY

SLOVENSKO  –  POHOSTINNÉ  SRDCE  EURÓPY

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) vyhlasuje novinársku súťaž Slovensko – pohostinné srdce Európy,  ktorej cieľom je podporiť tvorbu a uverejňovanie  kvalitných  publicistických príspevkov zameraných na rozvoj domáceho cestovného ruchu a na jeho propagáciu. Organizačným a odborným garantom je sekcia cestovného ruchu MDVRR SR a Klub FIJET SSN. Súťaž je určená pre autorské príspevky profesionálnych novinárov a riadi sa štatútom, ktorý je uverejnený na webovej stránke MDVRR SR www.mindop.sk a SSN www.ssn.sk. Prvý ročník súťaže sa začína 1. júla 2013 a ukončený bude 31. decembra 2013. Zámerom je  založiť tradíciu cyklickej súťaže, ktorej víťazné príspevky budú môcť byť využité v informačných  a propagačných materiáloch. Súťažné príspevky bude hodnotiť 5-členná odborná komisia. Najlepšie práce v každej kategórii budú ocenené Cenou ministra dopravy, výstavby s regionálneho rozvoja SR. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční každoročne v rámci sprievodného programu medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

Kancelária SSN opäť prijíma žiadosti o vydanie medzinárodných preukazov IFJ. O medzinárodný preukaz môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený členský príspevok na rok 2013. Cena preukazu je 50 € (s DPH) a platí dva roky. Postup pri žiadosti o medzinárodný preukaz IFJ:

– člen SSN pošle  elektronicky –  clenske@ssn.sk alebo poštou – Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava nasledovné údaje: meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,

– 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, pri elektronickom zaslaní vo formáte jpg (jpeg)

– e-mail adresa, telefonický kontakt

Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50 € na účet SSN: 4040001102/3100, variabilný symbol 6041

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore