Tlačové správy

Dominika odobrali matke nezákonne

Odvolací (Krajský) súd vrátil matke dieťa, ktoré jej vzali neprávom. Toto rozhodnutie jednohlasne prijal senát Krajského súdu v Košiciach. Predbežné opatrenie súd v celom rozsahu zamietol a päťročného Dominika vrátil matke Erike Vasiľovej.

Dieťa bolo odobraté matke kvôli údajnému týraniu bez akýchkoľvek dôkazov. Súd zistil, že neboli splnené podmienky pre nariadenie odobratia dieťaťa predbežným opatrením. Navyše v uznesení súd uviedol, že na odvolacom pojednávaní senát overil nielen silnú citovú väzbu medzi matkou a dieťaťom ale i to, že matka sa riadne o dieťa sama stará od jeho narodenia.

Nezisková organizácia Dorka netolerantne vnucovala matke svoje predstavy o výchove. Demoralizovala výchovnú po zadku, či facku. Nerešpektovala matku, ktorá dieťa vychovávala v duchu ateizmu a naschvál malého Dominika deň po odobratí umiestnila do ženskej rehole Laického združenia sestier Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Fatimskej, sídliacej v Lesnom. Matka sa s ním po celú dobu 93 dní mohla stretávať len raz za 2 týždne.

V začiatkoch Dorka matke v stretávaní sa so synom bránila s odôvodnením, aby si malý zvykol na svoju novú profesionálnu rodinu, ktorou bola mníška a na domov, ktorým mala byť spomínaná rehoľa.

Na základe predbežného opatrenia dostane Dorka každoročne viac ako 60 detí. Z výročnej správy Dorky za rok 2011 nie je jasné, čo sa stalo so všetkými takto odobratými deťmi. V roku 2011 Dorka vykázala príjem 69 detí (strana 24 správy v prílohe). Z výkazu výročnej správy (strana 28) vyplýva ako bolo vyriešených 39 detí, k zostávajúcim 30 deťom nie je v správe uvedené, čo sa s nimi stalo a kde deti sú.

 APSSSR dá všetky prípady takto odobratých detí  v Košiciach preveriť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nariadením predbežného opatrenia a konaním Dorky sa zasiahlo neprimeraným spôsobom do práv rodiča a dieťaťa. Okrem podnetu na MPSVR dá APSSSR návrh na prešetrenie prípadu aj verejnej ochrankyni práv.
Za APSSSR

Silvester Obuch, prezident APSSSR
http://www.apsssr.sk/

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore