Tlačové správy

Kritické pohľady na médiá, migráciu a medzinárodnú spoluprácu

 Máte názor na globalizáciu, venujete sa otázkam rozvoja a imigrácie?

Inštitút pre rozvoj spoločnosti vás pozýva zúčastniť sa vedeckej sútaže predložením článku na tému „Kritické pohľady na médiá, migráciu a medzinárodnú spoluprácu“. Súťaž realizujeme pri príležitosti medzinárodnej konferencie na tému Developing developers: migranti ako aktéri rozvoja, ktorá sa uskutoční v Ľubľane v dňoch 5. – 6. decembra 2013. Inštitút pre rozvoj spoločnosti v spolupráci s Viedenským inštitútom pre medzinárodný dialóg a spoluprácu (VIDC), asociáciou Pre podporu vývoja v rozvojových krajinách (COSPE) a Mierovým inštitútom organizujú túto medzinárodnú konferenciu s cieľom prepojenia odborníkov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti migrácie a rozvojovej spolupráce.

Príspevok v anglickom jazyku v rozsahu 450 – 700 slov je potrebné zaslať do 30. septembra 2013 na e-mailové adresy uvedenej na stránke projektu CoMiDe (www.comide.eu).

Autori piatich najlepších príspevkov získajú cestovný grant na účasť na konferencii v Ľubľane a na lobingové stretnutie v Európskom parlamente, ktoré sa uskutoční vo februári 2014.

Súťaž sa realizuje v rámci trojročného medzinárodného projektu CoMiDe, ktorý je zameraný na vytváranie synergie medzi aktivitami zameranými na oblasť migrácie a rozvojovej spolupráce. Zatiaľ čo aktivity rozvojovej spolupráce napomáhajú riešiť niektoré základné príčiny migračných tokov, migrácia môže pozitívne podporiť rozvoj krajiny, vrátane ekonomického rastu, sociálneho rozvoja, technologického pokroku, dodržiavania základných ľudských práv, práv detí a takisto zabezpečenia lepšieho prístupu k programom rozvojovej spolupráce.

Už v druhej polovici dvadsiateho storočia bola medzinárodná migrácia ľudí takmer v celom svete jedným z hlavných faktorov sociálnej transformácie i jeho rozvoja. Aj dnes je migrácia príčinou procesov sociálnej transformácie, a to oboma smermi – ako v krajinách, odkiaľ migrujúci pochádzajú, tak v krajinách, kam smerujú.

Humanitárne agentúry, či rozvojové organizácie patria medzi sociálno-kultúrne nástroje novej politickej reprezentácie. Ich vízie a priestorové interakcie sprevádza snaha ovplyvňovať politiku, postupy aj prejavy rozvoja, či bezpečnosti.

Prostredníctvom médií si utvrdzujeme väčšinu z toho, čo už vieme, alebo sa domnievame, že vieme o svetovom dianí i politike. A médiá sú dnes prevažne zamerané len na prezentáciu ľudského utrpenia v kontexte humanitárnych akcií alebo problémov, ktoré v súvislosti s imigrantmi vznikajú v prijímateľských krajinách a často nereflektujú ostatné aspekty veľmi komplexnej a dnes veľmi aktuálnej problematiky migrácie.

Kontakt: slovakia@comide.eu, galya.terzieva@sdisk.eu

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore