Aktuality

Spoločne pre novinársku etiku

28.3.2012

Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Radou pre vysielanie a retransmisiu (RVR) a Asociáciou na ochranu novinárskej etiky (AONE), zakladateľom Tlačovej rady SR, včera podpísali ich predsedovia Miloš Mistrík a Zuzana Krútka. Cieľom dohody je presadzovať princípy novinárskej etiky zakotvené v Etickom kódexe novinára v elektronických médiách. Spolupracovať budú okrem iného aj pri organizovaní vzdelávacích podujatí a publikačnej činnosti so zameraním na novinársku etiku, jej hlbšie poznávanie a rozvoj. Spoluprácu RVR s orgánmi samoregulácie, akým je aj tlačová rada, predpokladá priamo zákon o vysielaní a retransmisii.

zk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore