Aktuality

17. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2011

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú 17. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2011, ktorého cieľom je motivovať a povzbudiť novinárov východoslovenského regiónu ku kvalitnej novinárskej tvorbe a poskytnúť im priestor pre vzájomné poznávanie a profesionálny rast.

Podmienky súťaže:

Súťažiť môžu redaktori i spolupracovníci tlače, rozhlasu, televízie, tlačových agentúr a internetových novín v Košickom a Prešovskom kraji. Za internetové noviny sa považuje médium, ktoré okrem originálnej elektronickej nevyužíva inú formu na prenos žurnalistických diel. Nie sú nimi verzie printových, ani rozhlasových a televíznych médií prezentované na webovej stránke.

Každý autor môže poslať do súťaže najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2011. Okrem autorov môžu navrhnúť príspevky do súťaže redakcie, katedry (fakulty) žurnalistiky, resp. masmediálnej komunikácie vysokých škôl a univerzít, ktorýkoľvek člen SSN alebo člen Komisie súťaže.

Súťažné kategórie:

A – spravodajské žánre

Podkategórie: A1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

A2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

B – analytické žánre

B1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

B2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

C – beletristické žánre

C1 ústredná tlač, krajská tlač a tlačové agentúry

C2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

D – novinárska fotografia

E – prémia – vyhlasovateľ súťaže ocení prémiou prácu, ktorá verne a originálne odzrkadlí obraz života obyvateľov východoslovenského regiónu. Žáner nie je vymedzený, vítané sú predovšetkým reportáže a riporty.

Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna (presný termín oznámime neskôr) v priestoroch EHMK 2013 – vo Výmenníku na Brigádnickej ulici v Košiciach. Na ňom predseda poroty Peter Kubínyi, predseda SSN v Bratislave, delegovaný LITFOND-om, vyhlási aj výsledky súťaže a oceneným odovzdá finančné odmeny.

Prispievateľov prosíme zasielať len publikované prejavy, porota bude brať  do úvahy len kompletné prihlášky. Svoje práce spolu s prihláškou (vypísanou trojmo) treba poslať alebo osobne doručiť do 16. apríla 2012 na adresu: Regionálna organizácia SSN, Szakkayho 1 (1. poschodie), 040 01 Košice a označiť heslom: „Novinárska súťaž“.

Štatút súťaže

Prihláška

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore