Aktuality

Rozhodnite o Cenách SSN

Dňa 6. novembra 2013 sa zišla nominačná komisia cien Mercurius veridicus ex Slovakia Peter Kubínyi, predseda a Július Lőrincz, Ivan Podstupka, Ľuboslava Sedláková a Tamara Valková členovia, a na základe doručených návrhov a v súlade so štatútom sa rozhodla predložiť nasledovné nominácie:

Na udelenie Ceny SSN

Mercurius veridicus ex Slovakia za novinársky čin roka 2013

sú nominovaní (v abecednom poradí):

Jana Garvoldtová, riaditeľka súťaže Slovak Press Photo

Po úspešnom vlaňajšom prvom ročníku novej súťaže slovenských fotografov zorganizovala jej druhý ročník. Zúčastnilo sa na nej viac autorov a aj kvalita fotografií stúpla. Súťaž je veľmi motivujúcim prvkom v tvorbe slovenskej novinárskej fotografie a výrazne prispieva k trvalému zvyšovaniu jej kvality. Takéto súperenie fotografov na Slovensku dlhodobo chýbalo a po lanskom debute dosiahlo rozmeru podobných súťaží v zahraničí, čo je rozhodne zásluhou celého kolektívu okolo J. Garvoldtovej.

 Ján Jacoš

Športový redaktor, dlhé roky pôsobiaci v Prešove a prispievajúci do viacerých celoslovenských médií. V súčasnosti píše športové spravodajstvo a publicistiku, predovšetkým pre Prešovský večerník. V roku 2013 vydal ďalšiu zo série publikácií mapujúcich športové dianie v meste 100 osobností prešovského futbalu (spolu s Andrejom Petrušom). Pravidelne sa podieľa nielen na športových akciách v Prešove ako je napr. Novinárska míľa, súťaže stredoškolských časopisov, ale aktívne aj na akciách v rámci Regionálnej organizácie SSN.

 Miroslav Kern, redaktor denníka SME

za sériu článkov o kauze údajného tunelovania Vojenskej spravodajskej služby.

Denník SME dostal anonymne vyšetrovaciu správu, ktorá hovorila o spreneverovaní majetku vojenských tajných služieb. Miroslav Kern články dôkladne pripravil, pričom nešlo len o klasické zverejnenie informácie, ale o dlhodobé overovanie skutočností z viacerých zdrojov. V sumáre jednotlivých príspevkov išlo o ukážkovú prípravu a prácu novinára a následné dôsledné sledovanie celej kauzy. Iste aj s podporou redakcie a kolektívu.

Na udelenie Ceny SSN

Mercurius veridicus ex Slovakia za celoživotné dielo v oblasti žurnalistiky za rok 2013

sú nominovaní (v abecednom poradí):

Milan Černák

Začínal v roku 1950 ako redaktor v Spravodajskom filme. Vysokú školu, pražskú FAMU absolvoval až v roku 1966, pretože ho po skončení gymnázia „z kádrových dôvodov“ na vysokú školu neprijali. V tom čase už bol šéfredaktorom Spravodajského filmu a v tejto funkcii sa v roku 1968 spolupodieľal na dokumentárnom filme Čierne dni, zachytávajúcom intervenciu vojsk Varšavskej zmluvy, čo ho neskôr, v časoch normalizácie, zaradilo na čiernu listinu. Nakrútil viac než stopäťdesiat krátkych filmov, z nich viaceré boli ocenené na mnohých československých a zahraničných festivaloch. Po novembri 1989 bol zvolený za riaditeľa Slovenskej filmovej tvorby Koliba. Keď ho v roku 1991 odvolali z funkcie, stal sa riaditeľom odboru médií na Ministerstve kultúry SR.

Po niekoľko volebných období bol členom Kolégia predsedu, Predstavenstva či Kontrolnej rady SSN.

Jozef Sedlák, redaktor denníka Pravda

Tvorivá kvalifikovaná, pritom zrozumiteľná a presvedčivá žurnalistika z poľnohospodárskeho prostredia v dlhodobej kontinuite, osobná angažovanosť pri nastoľovaní vážnych spoločenských (ale i európskych a svetových) problémov a pri sledovaní ich riešenia stojí na prvom mieste. Na druhom je zásluha o programové propagovanie slovenského vinohradníctva a vinárstva, vytvorenie silnej a vyhľadávanej informačnej platformy pre špičkové vinárske subjekty v denníku Pravda s vyvrcholením osobného zástoja v príprave a úspešnom priebehu 20. ročníka poprednej svetovej vinárskej prehliadky Concours Mondial du Bruxelles v Bratislave v roku 2013. Na treťom je dlhoročná neúnavná efektívna práca na čele Klubu poľnohospodárskych redaktorov SSN.

Jana Segečová in memoriam

Štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala v roku 1975. Dlhé roky pracovala v Slovenskom rozhlase, ktorý sa stal jej srdcovou záležitosťou. Postupne prechádzala pozíciami redaktorka, moderátorka, manažérka. Neskôr bola v týždenníku Plus 7 dní. Niekoľko mesiacov po vzniku televízie Markíza sa celé desaťročie venovala televíznej publicistike v tomto médiu ako šéfdramaturgička a neskôr šéfredaktorka publicistiky. V roku 2007 vyhrala konkurz na pozíciu riaditeľky Rádia Slovensko v Slovenskom rozhlase. Zdynamizovala prvý okruh Slovenského rozhlasu, čo sa odrazilo aj na jeho počúvanosti. Tento post zastávala až do odchodu z aktívnej činnosti. Spolupracovala s mnohými mimovládnymi organizáciami. Externe prednášala aj na VŠMU, bola uznávaná mediálna odborníčka.

Svoje návrhy (s uvedením čísla členského preukazu SSN) doručte do 31. decembra 2013 na adresu sekretariat@ssn.sk, alebo osobne či poštou na adresu SSN, Župné námestie 7, 815 68  Bratislava.

Každý člen syndikátu má jeden hlas.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore