Tlačové správy

Vianočný punč ako dar

20. decembra 2013

Rotary klub Trenčín organizuje počas tejto Zlatej nedele, 22. decembra, už po 11. raz benefičnú akciu, na ktorej ponúka záujemcom vianočný punč a mnohé vianočné dobroty, ktoré pripravujú rotariáni so svojimi rodinami. Punč ani pečivo či koláčiky však rotariáni nepredávajú, ale ponúkajú zdarma a je len na okoloidúcich, či za tieto pochúťky a koľko zaplatia, resp. prispejú na zbierku. Jej výťažok poputuje na podporu akcií v projektoch „Služba mládeži“.

Túto tradičnú akciu rozšíril Rotary klub Trenčín aj o sobotu, vtedy bude v ponuke vianočný čaj, vianočné pečivo a koláče. Na ich príprave i na tejto časti adventného víkendu sa už tretí rok po sebe podieľajú zahraniční študenti, ktorí sú na Slovensku a konkrétne v Trenčíne na výmennom pobyte, spolu s rodinami, v ktorých prechodne žijú.

Tento školský rok napríklad žije a študuje na Slovensku a v Česku 62 zahraničných študentov z 10 krajín (Argentína, Brazília, Kanada, Kolumbia, Ekvádor, Mexiko, Taiwan, Thajsko, USA a Venezuela) vďaka výmennému programu, ktorý na celom svete už 75 rokov organizuje Rotary International, na Slovensku a v Česku funguje nepretržite od roku 1997.

Väčšinu výťažkov z tejto benefičnej akcie v uplynulých ročníkoch venoval Rotary klub Trenčín na projekt POLIO – celosvetový boj za úplné odstránenie detskej obrny, podporil hendikepované deti kúpou antistazmového prístroja pre občianske združenie KUKO z Trenčína, Domu sociálnych služieb Adamovské Kochanovce kúpil keramickú pec. Okrem toho rotariáni podporili aj zriadenie ambulancie pre deti s disfunkčnými poruchami DIS+ v Trenčíne a Detskému oddeleniu Fakultnej nemocnice v Trenčíne kúpili diagnostický prístroj.

O Rotary International:

Rotary International je celosvetová organizácia združujúca už od roku 1905 vedúce osobnosti z podnikateľských a odborných kruhov. Okolo 1,2 milióna mužov a žien sa v rámci Rotary organizuje v zhruba 34 000 kluboch, ktoré pôsobia prakticky vo všetkých krajinách sveta. Členovia Rotary sa schádzajú každý týždeň, aby organizovali a poskytovali humanitárne služby a pomoc svojim spoluobčanom, presadzovali vo všetkých oblastiach života vysoké etické zásady a napomáhali vytváraniu vzájomnej dôvery a presadeniu mieru na celom svete.

Členovia Rotary pripravujú a uskutočňujú množstvo pozoruhodných projektov humanitárneho, vzdelávacieho alebo kultúrneho zamerania. Spoločenstvo Rotary napríklad sumou presahujúcou jednu miliardu dolárov podporilo a ďalej podporuje program PolioPlus, ktorý sa usiluje o úplné odstránenie detskej obrny. Pod heslom END POLIO NOW sa tak od roku 1985 podarilo znížiť počet prípadov tejto detskej choroby o viac ako 99 %. Medzi partnerov Rotary patrí UNICEF, WHO, ale tiež nadácia Billa a Melindy Gatesových. Rotary tiež vynakladá každý rok okolo 90 miliónov dolárov na zahraničné výmenné študijné pobyty a stáže a získalo si celosvetové uznanie ako najväčší poskytovateľ medzinárodných vzdelávacích štipendií. Už od vzniku skautského hnutia trvá tiež spolupráca Rotary International a Skautu tak na celosvetovej, ako i na klubovej úrovni. Viac informácií o Rotary International nájdete na www.rotary.org .

Územne je organizácia členená do tzv. Distriktov, ktoré majú číselné označení. V Distrikte 2240, ktorý zahŕňa Českú republiku a Slovensko, sa združuje 47 českých a moravských a 25 slovenských Rotary klubov dohromady združujúcich 1400 členov (950 v Českej republike a asi 450 na Slovensku). Financovanie všetkých aktivít Rotary, či už na úrovni klubov, distriktu alebo ústredia, je zabezpečené výhradne zo súkromných zdrojov, najmä členských príspevkov, darov alebo sponzoringu. Viac na www.rotary2240.org .

Kontakt pre médiá:

Veronika Boráková

Crest Communications a. s

Ostrovní 126/30

110 00  Praha 1

tel.: +420 222 927 123

fax: +420 234 648 666

GSM: +420 778 41 21 21

e-mail: veronika.borakova@crestcom.cz

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore