Tlačové správy

Rekordný výťažok z primátorského punču v Košiciach prekonal všetky predchádzajúce roky!

Predaj primátorského punču na košických vianočných trhoch má už takmer 20 ročnú tradíciu, no ten posledný zlomil všetky doterajšie rekordy. Každoročne je celý výťažok prerozdelený medzi dopredu vybrané organizácie, ktoré pomáhajú našim hendikepovaným a znevýhodneným spoluobčanom. O to viac je potešujúca tohtoročná výsledná suma.

Lahodný nápoj, viažuci sa k atmosfére Vianoc, na trhoch podával primátor Richard Raši spoločne s viceprimátormi, poslancami a ďalšími spolupracovníkmi. Vďaka patrí všetkým, ktorí svojim finančným príspevkom dopomohli k sume 19 533,62 EUR, čo je o 6 000 eur viac, ako doterajší najúspešnejší výťažok.  Primátor neskrýva radosť z prístupu Košičanov: „Som veľmi rád, že v tomto meste žijú výnimoční ľudia, ktorí nie sú ľahostajní k osudu ostatných. Vládne medzi nami všetkými spolupatričnosť a citlivo vnímame tých, ktorí sú zraniteľnejší, nakoľko im život priniesol do cesty prekážky.Práve vďaka veľkému srdcu Košičanov bola vyzbieraná táto suma, za čo všetkým veľmi pekne ďakujem.“  

Výťažok bude tentoraz prerozdelený medzi štyri organizácie: OZ pomocná ruka, ktorá pomáha ľuďom zbaviť sa závislosti, Lux, n.o. Košice poskytujúca sociálne služby pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením, Facilitas n.o., starajúca sa o občanov s ťažkým zdravotným postihom a Usmej sa na mňa, ktorej prioritou je zabezpečenie kompletných rodín pre deti, ktoré toto šťastie nemajú.

 Referát styk s verejnosťou a médiami

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore