Aktuality

Výsledky ceny Mercurius veridicus ex Slovakia

Víťazom v kategórii novinársky čin roka Ceny SSN Mercurius veridicus ex Slovakia za rok 2013  sa stal Miroslav Kern. V hlavnej kategórii za celoživotné dielo Ceny SSN Mercurius veridicus ex Slovakia za rok 2013 získal ocenenie Milan Černák.

O laureátoch rozhodovali výlučne novinári – členovia SSN. V prvom kole navrhovali kandidátov na ocenenia, z nich päťčlenná nominačná komisia pod vedením Petra Kubínyiho  vybrala po troch na každú cenu. O definitívnych výsledkoch opäť rozhodli členovia SSN hlasovaním spomedzi týchto kandidátov. Slovenský syndikát novinárov si v januári 2014 pripomenul 24. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti SSN každoročne udeľuje Ceny SSN Mercurius veridicus ex Slovakia dvom laureátom, a to za celoživotné dielo v oblasti žurnalistiky a za novinársky čin roka 2013. Odovzdávanie sa uskutočnilo v utorok 4. februára 2014 o 17.00 hod.
v zasadačke Domu novinárov na Župnom námestí 7 v Bratislave.

Na udelenie Ceny SSN Mercurius veridicus ex Slovakia za novinársky čin roka 2013 sú nominovaní  (v abecednom poradí):

Jana GARVOLDTOVÁ, riaditeľka súťaže Slovak Press Photo

Po úspešnom vlaňajšom prvom ročníku novej súťaže slovenských fotografov zorganizovala jej druhý ročník. Zúčastnilo sa na nej viac autorov a aj kvalita fotografií stúpla. Súťaž je veľmi motivujúcim prvkom v tvorbe slovenskej novinárskej fotografie a výrazne prispieva k trvalému zvyšovaniu jej kvality. Takéto súperenie fotografov na Slovensku dlhodobo chýbalo a po lanskom debute dosiahlo rozmeru podobných súťaží v zahraničí, čo je rozhodne zásluhou celého kolektívu okolo J. Garvoldtovej.

Ján JACOŠ, športový redaktor, dlhé roky pôsobiaci v Prešove a prispievajúci do viacerých celoslovenských médií. V súčasnosti píše športové spravodajstvo a publicistiku, predovšetkým pre Prešovský večerník. V roku 2013 vydal ďalšiu zo série publikácií mapujúcich športové dianie v meste 100 osobností prešovského futbalu (spolu s Andrejom Petrušom). Pravidelne sa podieľa nielen na športových akciách v Prešove ako je napr. Novinárska míľa, súťaže stredoškolských časopisov, ale aktívne aj na akciách v rámci Regionálnej organizácie SSN.

Miroslav KERN, redaktor denníka SME za sériu článkov o kauze údajného tunelovania Vojenskej spravodajskej služby. Denník SME dostal anonymne vyšetrovaciu správu, ktorá hovorila o spreneverovaní majetku vojenských tajných služieb. Miroslav Kern články dôkladne pripravil, pričom nešlo len o klasické zverejnenie informácie, ale o dlhodobé overovanie skutočností z viacerých zdrojov. V sumáre jednotlivých príspevkov išlo o ukážkovú prípravu a prácu novinára a následné dôsledné sledovanie celej kauzy. Iste aj s podporou redakcie a kolektívu.

Na udelenie Ceny SSN Mercurius veridicus ex Slovakia za celoživotné dielo v oblasti  žurnalistiky za rok 2013 sú nominovaní (v abecednom poradí):

Milan ČERNÁK

Začínal v roku 1950 ako redaktor v Spravodajskom filme. Vysokú školu, pražskú FAMU absolvoval až v roku 1966, pretože ho po skončení gymnázia „z kádrových dôvodov“ na vysokú školu neprijali. V tom čase už bol šéfredaktorom Spravodajského filmu a v tejto funkcii sa v roku 1968 spolupodieľal na dokumentárnom filme Čierne dni, zachytávajúcom intervenciu vojsk Varšavskej zmluvy, čo ho neskôr, v časoch normalizácie, zaradilo na čiernu listinu. Nakrútil viac než stopäťdesiat krátkych filmov, z nich viaceré boli ocenené na mnohých československých a zahraničných festivaloch. Po novembri 1989 bol zvolený za riaditeľa Slovenskej filmovej tvorby Koliba. Keď ho v roku 1991 odvolali z funkcie, stal sa riaditeľom odboru médií na Ministerstve kultúry SR. Po niekoľko volebných období bol členom Kolégia predsedu, Predstavenstva či Kontrolnej rady SSN.

Jozef SEDLÁK, redaktor denníka Pravda

Tvorivá kvalifikovaná, pritom zrozumiteľná a presvedčivá žurnalistika z poľnohospodárskeho prostredia v dlhodobej kontinuite, osobná angažovanosť pri nastoľovaní vážnych spoločenských (ale i európskych a svetových) problémov a pri sledovaní ich riešenia stojí na prvom mieste. Na druhom je zásluha o programové propagovanie slovenského vinohradníctva a vinárstva, vytvorenie silnej a vyhľadávanej informačnej platformy pre špičkové vinárske subjekty v denníku Pravda s vyvrcholením osobného zástoja v príprave a úspešnom priebehu 20. ročníka poprednej svetovej vinárskej prehliadky Concours Mondial du Bruxelles v Bratislave v roku 2013. Na treťom je dlhoročná neúnavná efektívna práca na čele Klubu poľnohospodárskych redaktorov SSN.

Jana SEGEČOVÁ in memoriam

Štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala v roku 1975. Dlhé roky pracovala v Slovenskom rozhlase, ktorý sa stal jej srdcovou záležitosťou. Postupne prechádzala pozíciami redaktorka, moderátorka, manažérka. Neskôr bola v týždenníku Plus 7 dní. Niekoľko mesiacov po vzniku televízie Markíza sa celé desaťročie venovala televíznej publicistike v tomto médiu ako šéfdramaturgička a neskôr šéfredaktorka publicistiky. V roku 2007 vyhrala konkurz na pozíciu riaditeľky Rádia Slovensko v Slovenskom rozhlase. Zdynamizovala prvý okruh Slovenského rozhlasu, čo sa odrazilo aj na jeho počúvanosti. Tento post zastávala až do odchodu z aktívnej činnosti. Spolupracovala s mnohými mimovládnymi organizáciami. Externe prednášala aj na VŠMU, bola uznávaná mediálna odborníčka.

V Bratislave 4. februára 2014

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore