Spravodajstvo

Víťazi novinárskej súťaže sú známi

Nebyť Literárneho fondu a jeho pomoci, tak tu dnes nie sme,“ skonštatovala Katarína Čižmáriková, predsedníčka košickej Regionálnej organizácie SSN, na úvod vyhlasovania výsledkov 19. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2013. „Jeho výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu bol opäť ústretový a schváli nám finančný príspevok na ceny.“ A tak aj vďaka tejto výraznej pomoci si mohli redaktori všetkých druhov médií, ktorí žijú a tvoria v Košickom a Prešovskom kraji, zasúťažiť v najdlhšie trvajúcej novinárskej súťaži v rámci SSN (a vari už aj jedinej!). Ako to už na Slovensku býva zvykom, súťažné práce takmer všetci posielali na poslednú chvíľu, nakoniec ich bolo vyše stovky. Porotcovania sa ujal novinár s dlhoročnou praxou, ktorý precestoval celý svet a je držiteľom mnohých cien v renomovaných novinárskych súťažiach, Peter Kubinyi. Aktuálne odovzdáva svoje skúsenosti študentom na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave a zároveň publikuje reportáže v týždenníku Plus 7 dní. Ďalšie členky poroty sú tiež „macherkami“ v novinárčine – Zuzka Bobriková zakotvila na hovorcovskom poste predsedu Košického samosprávneho kraja, Táňa Šiserová po rokoch spravodajčiny v STV viedla súkromné nahrávacie a dabingové štúdio SAVID v Košiciach. Nakoniec sa porota namakala viac ako súťažiaci, lebo prečítať a vypočuť si 112 príspevkov si vyžiadalo veľa času. Či sa nechajú presvedčiť aj o rok, nevedno, ale vhodné a ochotné typy porotcov s dlhoročnou praxou v printoch, TV či rozhlase sa hľadajú veľmi ťažko.

Prémiu si odniesla Ľuba Koľová z košického štúdia RTVS, ktorá tak ako vlani suverénne zabodovala dokumentom o zaujímavom osude zaujímavého človeka. Obdiv si vyslúžila aj za viacročnú zodpovednú prípravu a prácu.

Prémiu si odniesla Ľuba Koľová z košického štúdia RTVS, ktorá tak ako vlani suverénne zabodovala dokumentom o zaujímavom osude zaujímavého človeka. Obdiv si vyslúžila aj za viacročnú zodpovednú prípravu a prácu., foto: Tomáš Čižmárik

Stretnutie v prvom výmenníku, ktorý prerobili v rámci projektu EHMK – SPOTs na kultúrny bod na sídlisku Terasa, sa začalo odbornou prednáškou Ivety Bónovej z košickej „masmediálky“ (FF UPJŠ). Téma bola naoko všeobecná, ale výsostne potrebná pre každého, kto si sadne za počítač – Slovenčina v súčasných médiách. Porota i organizátorky z RO SSN totiž poskytli odbornej asistentke zo školy, ktorá vychováva našich budúcich kolegov, množstvo prehreškov z ich súťažných článkov a relácií. Doktorka Bónová si na úvod pripravila testík s jazykovými chytákmi a potom ich s účastníkmi prešla a vysvetlila, ako a prečo je ten-ktorý výraz správny (napr. trebalo – bolo treba, zaplatiť 30 euro – 30 eur, veľký dopad na konanie – veľký vplyv, kvôli hádke – pre hádku, výzva k urýchlenému – výzva na urýchlené, postavenie mimo hru – mimo hry, behom platnosti zákona – v priebehu, do hlavnej role – do hlavnej roly, atď.). Následne vysvetlila používanie slov kedy a keď, kde a kam a zvratného privlastňovacieho zámena „svoj“. Viacerí sa v záverečnej diskusii dožadovali ďalších praktických lekcií z rodného jazyka.

Najslabšou kategóriou boli analytické žánre v tlači, agentúrach a internetových novinách,“ prekvapivo skonštatoval na úvod hodnotenia úrovne tohto ročníka súťaže Peter Kubinyi, ktorého za predsedu poroty nominoval Litfond. Postupne vytkol neúctu k titulkom, ktoré sú podľa neho „čoraz sprostejšie“, za čo autor často ani nemôže, lebo titulok mu zmenia vedúci vydaní alebo šéfredaktori. Takáto snaha o upútanie čitateľa P. Kubinyimu však prekáža. Autorov upozornil na opakovanie slov, štylistiku, že v slovenských médiách v rozhovoroch vykáme aj najlepšiemu kamarátovi a na ďalšie lapsusy. Potom vyhodnoteným (klikni na prílohu článku) spolu s predsedníčkou RO SSN K. Čižmárikovou odovzdal diplomy a zaželal, aby sa podarilo zorganizovať aj jubilejný 20. ročník. Víťazi si s veľkou radosťou ešte od Beáty Penxovej – Mačingovej, kancelárky a podpredsedníčky košickej RO, prevzali si obálku s finančnou odmenou a príjemné júnové popoludnie pokračovalo pohárom vínka a kolegiálnymi rozhovormi.

[download id=“65″]

(ač)

Foto: Tomáš Čižmárik

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore