Košice

Prehľad podujatí 2. týždeň – 02.01.2015

 CEZ RO SSN KOŠICE NEBOLO   NAHLÁSENÉ ŽIADNE TLAČOVÉ PODUJATIE.

________________________________________________________

INÉ

POTULKY MESTOM KOŠICE – SECESIA

Sobota a nedeľa 3. a 4. januára 2015, pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná, Košice – Potulky mestom Košice na tému: „Najkrajšia secesia v Košiciach“ – Posledný ozdobný štýl mal svojskú krásu. Vypátrame budovy, kde sa prejavil. Do troch z nich aj vojdeme. Secesné prvky na nečakaných miestach. Ako sa žilo v meste pred 100 rokmi. Secesia vo výtvarnom umení, v kováčstve a architektúre. Na potulku príde aj najznámejší žijúci slovenský historik Pavel Dvořák. Privezie aj nové i staršie knihy zo svojho vydavateľstva RAK. Prihovorí sa každému z 12 turnusov. Potulka mestom sa začne v sobotu 3. januára 2015 v tradičných  časoch o 10:30, 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa).

V nedeľu 4. januára 2015 sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 14:30 po slovensky.

Viac na: www.potulka.sk.

________________________________________________________

OZNAM RO SSN Košice

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015.

Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk).

Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK470900000000044220415, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno. 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore