Košice

Prehľad podujatí 3. týždeň – 09.01.2015

CEZ RO SSN KOŠICE NEBOLO   NAHLÁSENÉ ŽIADNE TLAČOVÉ PODUJATIE.

_______________________________________________________

INÉ

NOVÝ  KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝ  SYSTÉM  KNIŽNICE

Pondelok 12. januára 2015 o 11:00 hod., priestory pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice – LitPark, Kukučínova 2, KE – oficiálne uvedenie do prevádzky nového knižnično-informačného systému za prítomnosti primátora mesta Košice Richarda Rašiho a viceprimátorky Renáty Lenártovej, ktorí zároveň slávnostne otvoria jubilejný 60. rok fungovania KMMK.

________________________________________________________

OZNAM RO SSN Košice

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.)

Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk).

Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK470900000000044220415, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore