Košice

Prehľad podujatí 4. týždeň – 16.01.2015

STREDA                   Štátne divadlo Košice (ŠD)

21. januára              Cavearia Theatru, Malá scéna ŠD, Hlavná 76, KE

9:00                            Téma TB:

TB Bábkového divadla (BD) a ŠD k  pripravovanej premiére koprodukčného operno-bábkového predstavenia Popoluška

Hostia TB:

 • Pavol Hrehorčák – riaditeľ BD
 • Ivan Sogel – umelecký šéf BD
 • Pavel Uher – režisér
 • Irena Marečková – kostýmová výtvarníčka a scénografka
 • Ľubomír Šárik – dramaturg
 • Mariana Bódyová – predstaviteľka Popolušky
 • Peter Himič – riaditeľ ŠD
 • Karol Kevický – umelecký šéf opery ŠD
 • Igor Dohovič – dirigent
 • Gabriela Hübnerová – predstaviteľka Popolušky

___________________________________________________________________________

INÉ

KOŠICKÝ  ZLATÝ  POKLAD

Sobota 17. januára 2015, Východoslovenské múzeum – Historická účelová budova, Námestie Maratónu mieru 2, KE – pri príležitosti 45. výročia otvorenia 1. expozície Košického zlatého pokladu bude vstup do pokladu pre všetkých návštevníkov zdarma. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BOJE O DARGOVSKÝ PRIESMYK A OSLOBODENIE KOŠÍC

Pondelok 19. januára 2015 o 16:00 hod., Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2, KEvernisáž výstavy Boje o Dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc. Hlavným zámerom autorov výstavy bolo zasadiť boje v Slanských vrchoch do širšieho kontextu problematiky obdobia druhej svetovej vojny na dnešnom východnom Slovensku. Návštevník sa dozvie aj o udalostiach týkajúcich sa tohto regiónu v rokoch 1938 – 1944. Dominantou výstavy sú zbierky približujúce zbrane, výstroj a vojenskú techniku Wehrmachtu a Červenej armády používanú počas bojov o Dargovský priesmyk na prelome rokov 1944 – 1945. Výstava potrvá do 8. mája 2015. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ORBIS PICTUS

Štvrtok 22. januára 2015, 17:00 hod., Východoslovenské múzeum – Historická účelová budova, Námestie Maratónu mieru 2, KE predstavenie katalógu výstavy VSM a Maďarskej Umeleckej Akadémie s názvom ORBIS PICTUS – Zrkadlenie sveta. Podujatie otvoria Ádám Szesztay – generálny konzul Maďarska v Košiciach a Robert Pollák riaditeľ VSM. Príhovor emeritného profesora Györgya Feketeho prezidenta Maďarskej Umeleckej Akadémie. Katalóg predstavia Lajos Lóska a Péter Stefanovits – kurátori výstavy. V programe vystúpi dievčenský citarový súbor z Buzice.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

O  GLOBÁLNYCH  PROBLÉMOCH  KLÍMY

Streda 28. januára 2015, 8:15 – 14:00 hod., Teledom – aula A. Einsteina č. 208, Timonova 27, Košice seminár Karpatského rozvojového inštitútu s medzinárodnou účasťou s názvom Rozhodovanie na miestnej úrovni v súvislosti s dopadmi globálnych problémov so zameraním na zmenu klímy.

Prihlásiť je sa možné elektronicky: http://www.kri.sk/seminar do 23.1.2015.

Kontaktnými osobami za KRI sú:

 • Ing. Ladislav Hegyi, kontakt: e-mail hegyi@kri.sk tel. 0903 628 503
 • Ing. Erika Lepeňová, kontakt: e-mail: lepenova@kri.sk tel. 0915 917 213

(Pozvánka v prílohe.)

___________________________________________________________________________ 

OZNAM RO SSN Košice

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.)

Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk).

Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK470900000000044220415, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore