Košice

Prehľad podujatí 7. týždeň – 06.02.2015

PONDELOK             Mesto Košice

9. februára               MMK, Trieda SNP č. 48/A, prízemie, blok B – veľká zasadačka

8:00                            II. rokovanie Mestského zastupiteľstva

___________________________________________________________________________

STREDA                    Slovenské technické múzeum (STM)

11. februára             STM, Hlavná 88, KE

10:00                          Téma TB:

Pred otvorením výstavy jubilujúceho maliara Dušana Baláža. (Výstavu  pod názvom DO P( )DSTATY ŽENY otvoria v STM 12. februára 2015 o 17:00 hod.)

                                    Hostia TB:

  • Dušan Baláž – autor
  • PhDr. Gabriela Haščáková – kurátorka diela autora
  • Ján Melich – námestník riaditeľa STM pre marketing

___________________________________________________________________________

 INÉ

 POTULKY  MESTOM  KOŠICE

Sobota a nedeľa 7. a 8. februára 2015, pri Štátnej vedeckej knižnici, Hlavná 10, Košice –  Potulky mestom Košice na tému: THE BEST OF KOŠICE alebo AKO SPREVÁDZAŤ. To najzaujímavejšie o meste i spôsob, ako to podať. Za hodinu získate know-how skúsených sprievodcov. Zásady, ktoré pri sprevádzaní fungujú a finty, ktoré zaberajú. Optimálna trasa. Základné informácie o top pamätihodnostiach Košíc. Zákulisie sprevádzania. Potulky sa začnú v tradičných sobotňajších časoch o 10:30, 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa). V nedeľu 8. februára 2015 sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 14:30 po slovensky.

Viac na: www.potulka.sk

(V prílohe zvukové avízo)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

LAUDATE

Utorok 10. februára 2015, 18:00 hod., Východoslovenské múzeum – Galéria bašta, Hrnčiarska 7, Košice – výstava Milana Špaka LAUDATE. Tvorba M. Špaka nepodlieha súčasným trendom. Hľadá východiská, cez približovanie sa k autenticite a jednoduchosti, reprezentovanými archetypálnymi – pôvodnými obrazmi, ktoré vo svojej tvorbe interpretuje kontemplatívnym jazykom. Chváli čistotu sakrálneho prostredia prírody. Chváli ticho. Chváli. Laudate. Výstava potrvá do 8. marca 2015.

(Pozvánka v prílohe)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

EXOPLANÉTY 2015

Štvrtok 12. februára 2015, 17:00 hod., Východoslovenské múzeum – Historická účelová budova, Námestie Maratónu mieru 2, Košice – výstava Jána Zoričáka EXOPLANÉTY 2015. Výstava potrvá do 19.4.2015

(Viac v priloženej TS.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

CAFÉ  EURÓPA

Štvrtok 12. februára 2015, 17:00 hod., Tabačka/Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice – zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci so Slovak Foreign Policy Association a Ad hoc – Slovakia pozývajú na tretiu diskusiu po názvom „Café Európa: Budeme energeticky efektívni? Máme na to?“, ktorá je venovaná inováciám v oblasti energetickej efektívnosti a ich dopadu na fungovanie podnikov a jednotlivcov. Hosťami diskusie budú: Karel Hirman – energetický expert, Dušan Lukášik – manažér – HONORS, a.s. Rámec diskusie: Dokáže byť Slovensko energeticky efektívne? Sme schopní efektívne vyrábať teplo pre domovy? Je možné vyrábať a distribuovať dostatok energie a lacnejšie? Vstup voľný.

Napísaním otázky na stránku podujatia:

http://cafeeuropa.sk/index.php/component/eventlist/details/11

alebo do komentárov na Facebooku

https://www.facebook.com/events/1552553571661220/

sa automaticky zapájate do súťaže o vecné ceny od organizátora diskusie – ZEKvSR. 

___________________________________________________________________________

 OZNAMY  RO SSN

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  VÝCHODOSLOVENSKÉHO  REGIÓNU – 20. ROČNÍK

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú jubilejný 20. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2014. Dátum uzávierky prihlášok je 31. marec 2015

(Štatút súťaže a prihláška v prílohe.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

AKTUALIZÁCIA ADRESÁRA

RO SSN Košice aktualizuje svoj adresár. V prípade zmeny Vašej mailovej adresy prosíme o zaslanie jej aktuálnej verzie. Zároveň upozorňujeme, že od 1. marca 2015 budú poštu z RO SSN Košice pravidelne dostávať len členovia SSN (je to jeden z bonusov ich členstva v našej organizácii.)

Do redakcií, v ktorých nie sú členovia SSN, budeme posielať poštu LEN JEDNEJ kontaktnej osobe (napr. šéfredaktor, vedúci oddelenia, produkcia a pod.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ČLENSKÉ

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.) Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk).

Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK470900000000044220415, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore