Košice

Prehľad podujatí 8. týždeň – 13.02.2015

PONDELOK             Košický samosprávny kraj

16. februára              MMK, Trieda SNP č. 48/A, prízemie, blok B – veľká zasadačka

9:00                            9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Z programu:

Úprava rozpočtu KSK v roku 2015, Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ ROP, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, Informatívna správa o operačných programoch programovacieho obdobia 2014 – 2020 vo väzbe na rozvojové potreby miest a obcí Košického kraja, Majetkové materiály. Celý program a všetky dokumenty:

http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnutieB.aspx?zsID=65

___________________________________________________________________________

 PONDELOK             MEDIAMEDIA, s. r. o.

16. februára              RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. poschodí, KE

10:00                           Téma TB:

Nezamestnanosť absolventov na Slovensku a jej príčiny

   Hostia TB:

 • Ing. Anton Muška  – riaditeľ  školy
 • Ing. Peter Dosedla – CEO-head of operations-executive EXPRESS PEOPLE a.s.

Na TB budú prezentované výsledky z odborného workshopu, ktorého cieľom bola výmena poznatkov, názorov a príčin nezamestnanosti absolventov SOŠ a hľadanie možností, ako zlepšiť tento stav medzi kolami a zamestnávateľmi. TB a workshop sa konajú v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorého cieľom je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a SOŠ tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce.

Svoju účasť, prosím, potvrďte na adrese: lucia@mediamedia.sk

___________________________________________________________________________

UTOROK                     Karpatský rozvojový inštitút

17. februára               RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. poschodí, KE

9:00                              Pracovné raňajky so zameraním na informovanie o zmene klímy a jej  dopadoch na Slovensku v masmédiách

                                      Novinárom budú k dispozícii:

 • Mgr. Jozef Pecho –  klimatológ,  Ústav fyziky atmosféry, Akadémia  vied Českej republiky
 • Ing. Ladislav Hegyi – Karpatský rozvojový inštitút

Program:

 • Zmena klímy a jej dopady na Slovensku
 • Reagovanie na zmenu klímy so zameraním na adaptáciu sa na jej dopady
 • Časté nedostatky pri informovaní o téme, príklady dobrej praxe, odporúčania

Svoju účasť, prosím, potvrďte na adrese:

hegyi@kri.sk  alebo 0903 628 503 – Ing. Ladislav Hegyi             

___________________________________________________________________________

STREDA                     Štátne divadlo (ŠD) Košice

18. februára             Cavearia Theatru, Malá scéna ŠD, Hlavná 76, KE

9:00                            Téma TB:

                                      Pripravovaná premiéra hry Arnošta Goldflama „Doma u Hitlerovcov: Historky z kuchyne“

    Hostia TB:

 • Milan Antol – šéf činohry ŠD Košice
 • Hana Mikolášková – režisérka
 • Miriam Kičiňová – dramaturgička
 • Stanislav Pitoňák – predstaviteľ Hitlera ___________________________________________________________________________

 INÉ

KONCERT

Pondelok 16. februára 2015 o 19:00 hod., Dom umenia, Moyzesova 66, Košice – verejný koncert symfonického orchestra a zboru Konzervatória Košice. Program: A. Vivaldi: Koncert pre gitaru a komorný orchester C dur, Koncert pre fagot a komorný orchester d mol, W. A. Mozart: Korunovačná omša C dur. Dirigent: Ján Drietomský, soprán: Janette Zsigová, mezzosoprán: Gabriela Hübnerová, tenor: Anton Baculík, bas: Marián Lukáč, gitara. Adrián Volák, fagot: Samuel Berčík. Košický spevácky zbor učiteľov (zbormajstri Maroš Potokár a Karol Petróczi), Zbor sv. Cecílie (zbormajster Viliam Gurbaľ) 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

GRÉCKO – NA ÚSVITE DEJÍN

Štvrtok 19. februára 2015, Východoslovenské múzeum Historická účelová budova, Námestie Maratónu mieru 2, Košice – otvorenie výstavy zberateľa Jána Hertlíka GRÉCKO – Na úsvite dejín. Výstava potrvá do 26. apríla 2015.

(Viac v priloženej TS)

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO SSN

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  VÝCHODOSLOVENSKÉHO  REGIÓNU – 20. ROČNÍK

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú jubilejný 20. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2014. Termín uzávierky prihlášok je 31. marec 2015

(Štatút súťaže a prihláška v prílohe.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.)

Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk).

Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK470900000000044220415, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore