Tlačové správy

Končí medzinárodný projekt, ktorý pomohol realizovať prvé aktivity adaptácie na zmenu klímy na Slovensku, Ukrajine a v Maďarsku

Vytvorené tri stratégie adaptácie na zmenu klímy v troch mestách resp. regiónoch na Slovensku, v Maďarsku a Ukrajine, v rámci prípravy ktorých sa 170 pracovníkov miestnej verejnej správy dozvedelo podrobné informácie o predmetnej téme. Šesťdesiat učiteľov, aktívnych občanov a novinárov bude pomáhať šíriť informácie o týchto výzvach. Vytvorená bola medzinárodná sieť poradenských centier pre túto tému v Maďarsku, na Ukrajine a na Slovensku a web stránka pre miestnu verejnú správu, novinárov a aktívnych občanov o zmene klímy a adaptácii v štyroch jazykoch – maďarčine, ukrajinčine, slovenčine a angličtine. Vydané boli dve publikácie v náklade vyše 3000 kusov o zmene klímy a adaptácii vydané a distribuované v každej partnerskej krajine.

To sú len niektoré príklady výsledkov a výstupov medzinárodného projektu „LOC CLIM ACT – Aktivity na lokálnej úrovni v súvislosti s dopadmi zmeny klímy“. Od septembra 2012 do konca februára tohto roku ho realizoval Karpatský rozvojový inštitút (KRI) z Košíc a partneri projektu FORZA „Agentúra pre udržateľný rozvoj Karpatského regiónu“, Užhorod (Ukrajina); Štátna administratíva Okresu Rakhiv (Ukrajina) a NORRIA – Severomaďarská regionálna inovačná agentúra, Miškolc (Maďarsko). Ako napovedajú výstupy a výsledky, cieľ projektu – prostredníctvom cezhraničnej spolupráce vytvoriť podporné prostredie pre adaptáciu sa na zmenu klímy – sa podarilo naplniť.

Záverečnou bodkou projektu je konferencia, ktorá sa konala 26.2.2015 v Košiciach. Takmer 100 účastníkov získalo prehľad o výsledkoch realizovaného projektu, predstavené bola súčasná a očakávaná zmena klímy a jej dopady v regióne severovýchodného Maďarska, v Zakarpatskej oblasti a v okrese Rakhiv na Ukrajine a na východnom Slovensku so zameraním na mesto Kežmarok a jeho okolie. Pozornosť sa sústredila na prezentáciu stratégií adaptácie na zmenu klímy, vypracovaných počas projektu pre vybrané 3 lokality ako nástrojov na ďalšie pokračovanie aktivít projektu v daných lokalitách aj po jeho skončení.

Košice, 26. 2. 2015

V prípade záujmu o viac informácií neváhajte kontaktovať:

Ing. Ladislav Hegyi, tel. 0903 628 503, hegyi@kri.sk  

 

Komentáre

komentárov

1 Comment

1 Comment

  1. moja strona www

    4. marca 2015 at 23:12

    Thankfulness to my father who informed me concerning this weblog, this weblog is in fact awesome.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore