Tlačové správy

Medzinárodná konferencia „ Správa budov 2015“

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností (ZSaUN) pokračuje vo svojej  tradícii a v termíne od 18. – 20. marca 2015 organizuje v poradí už 4. ročník medzinárodnej konferencie  „Správa budov 2015“. Priestory hotela SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch budú opäť k dispozícii pracovníkom profesionálnych správcovských spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, predsedom a zástupcom spoločenstiev vlastníkov bytov, pracovníkom stavebných a správcovských bytových družstiev, zástupcom bytových hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, pre ktorých je táto konferencia určená.

Konferencie sa môžu zúčastniť aj vlastníci bytov a nebytových priestorov, vlastníci nehnuteľnosti, ktorú spravujú, proste všetci, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové a  ktorých zaujíma téma správy budov.

Konferencia sa koná pod záštitou  Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  Odbornými garantmi konferencie sú aj zástupcovia SvF TU Košice , Stavební fakulta ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava. Aj v tomto roku budú zaujímavé prednášky , ktoré sú rozdelené do  6 sekcií :

  • Možnosti financovania obnovy bytových domov,
  • Legislatíva v oblasti správy budov,
  • Technické zariadenia budov,
  • Obnova stavebných konštrukcií bytových domov,
  • Problematika správy domov
  • Diskusný blok k problémom z praxe.

Veríme, že najväčší záujem bude ako po iné roky o sekciu: Diskusný blok, ktoré bude zameraný na odpovede na otázky účastníkov, ktoré majú možnosť prihlásení zaslať vopred.

Prihlášku nájdete na:  www.zsaun.sk a portáli : www.tzbportal.sk/sprava-budov

Minulý rok sa konferencie zúčastnilo viac ako 250 správcov a firiem, veríme že tento rok nás bude ešte viac. Konferencia si dala za cieľ napomôcť pri riešení problémov nielen správcov, ale aj  samotných  vlastníkov či už v oblasti zatepľovania a obnovy bytových domov, legislatívnych problémov alebo iných problémov, spojených s bývaním.

Tešíme sa a pozývame všetkých, ktorým nie je problematika bývania ľahostajná a chcú prispieť svojim dielom k zlepšeniu existujúceho stavu v bývaní na Slovensku.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore