Tlačové správy

Pochovávanie potratených, nenarodených detí

V pondelok 12. októbra 2015 sa v Dome novinárov v Bratislave konala tlačová konferencia   o problematike pochovávania potratených, nenarodených detí, ktorú zorganizovalo         Fórum pre verejné otázky a Občianske združenie Tóbi.

Na tlačovej konferencii vystúpil právnik Martin Dilong, podpredseda OZ Fórum pre verejné otázky. Za OZ Tóbi jeho predsedníčka Magdaléna Poloňová a bioetička Pavla Bicianová.   Na Slovensku už 10 rokov platí zákon, ktorý dáva rodičom možnosť pochovať svoje potratené dieťa.

Magdaléna Poloňová počas tlačovej konferencie povedala: „Pred niekoľkým rokmi sme v rodine spontánnym potratom prišli o naše nenarodené dieťa. Moja osobná skúsenosť ma priviedla k tomu, aby som začala pomáhať iným ženám, ktoré zažili túto ťažkú traumu. V roku 2005 sme iniciovali prijatie zákona, ktorý umožňuje pochovávať potratené deti po spontánnych aj umelých potratoch. Založili sme Občianske združenie Tóbi, ktoré  už tri roky bezplatne pomáha odbornou aj praktickou pomocou rodičom potratených detí dostať ich telesné pozostatky zo zdravotníckych zariadení a dôstojne ich pochovať. Aj naďalej sme ochotní pomáhať všetkým rodičom, ktorí sa na nás obrátia.“

Pavla Bicianová zdôraznila: “Zdravotníci by mali informovať ženy, ktoré potratili, že môžu požiadať o pochovanie svojho dieťaťa. Tieto matky majú právo na dôstojnú rozlúčku so svojim očakávaným dieťaťom a my im pri tom musíme pomáhať“.

Martin Dilong uviedol: „Právo na dôstojný pohreb má aj nenarodené, potratené dieťa.

Dôstojný pohreb je súčasťou práva na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti.“

Zúčastnení objasnili problematiku pochovávania potratených detí z pohľadu práva a etiky, predstavili konkrétny postup pri žiadosti o pochovanie, ako aj svedectvá matiek po spontánnom potrate. Informovali o neznalosti zákona aj zo strany zdravotníckych pracovníkov, o jeho nenapĺňaní, keď odmietajú rodičom vydať telesné pozostatky detí   na pochovanie, aj o prekážkach, s ktorými zápasia najmä matky, žiadateľky. Predstavili aktivity OZ Tóbi, ktoré poskytuje odbornú a praktickú pomoc rodičom potratených detí   a vyzvali kompetentných pomáhať pri uplatňovaní zákona v praxi.

Zástupcovia  OZ TÓBI sa v tejto veci dňa 12. októbra 2015 stretli aj s poslancom  NR SR Jozefom  Mikloškom, ktorý im prisľúbil pomoc. OZ TÓBI v najbližších dňoch osloví aj  Ministerstvo zdravotníctva SR, aby bola pochovávaniu nenarodených detí a pomoci ich matkám venovaná väčšia  pozornosť.

Pochovávanie potratených detí označili účastníci konferencie za hlboký prejav úcty  k ľudskému životu, ktorého cieľom je pomôcť rodičom dôstojne sa rozlúčiť so svojím dieťaťom. Podrobnejšie informácie poskytne OZ Tóbi, Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zb. (§ 3 a 5), ako aj odborné usmernenie MZ SR vo Vestníku z 1.5.2006 (č.55) spolu                 so žiadosťou o pochovanie http://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr-do-roku-2008

Kontakt: OZ Tóbi, Magdaléna Poloňová, 0915 214 915, oz.tobi.web@gmail.com

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore