Tlačové správy

V Kráľovskom Chlmci sprístupnia zrekonštruované a zmodernizované múzeum

Komplexne zrekonštruovaná budova s modernizovaným priestorovým členením interiéru, s inovatívnou technickou vybavenosťou a muzeálnym obsahom, je výsledkom projektu Dialóg múzeí v Kráľovskom Chlmci a maďarskom meste Cigánd. Slávnostné otvorenie obnovenej Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha bude v pondelok 30. novembra 2015.

Projekt Dialóg múzeí bol podporený z výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Partnermi projektu sa stali maďarské okresné mesto Cigánd a Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci, ku ktorému sa ako projektový partner pridalo aj mesto Kráľovský Chlmec, majiteľ budovy. Zriaďovateľom kultúrneho centra je Košický samosprávny kraj. Celkový rozpočet projektu pre slovenskú i maďarskú stranu bol  1 167 810 eur. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 181 220 eur a pre Mesto Kráľovský Chlmec 295 970 eur.

Vďaka rekonštrukcii pamiatkovej budovy sa výrazne zlepšila infraštruktúra. Opravy v exteriéri aj interiéri, výmena okien a dverí, bezbariérová zástavba podkrovia, nové rozvody kúrenia, vetrania a komunálnych sietí zlepšili podmienky na prácu inštitúcie. Inštalovaná bola aj nová regulačná, riadiaca a meracia techniky, zlepšil sa aj odvod povrchových a odpadových vôd a urobili sa aj terénne úpravy.

Tieto opravy znamenajú, že Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia môže ponúkať kvalitnejšie produkty kultúrnej turistiky na Vínnej ceste – tematickej ceste programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Mesto Kráľovský Chlmec je jednou z jej vstupných brán. Vďaka spolupráci miest Cigánd, Kráľovský Chlmec a Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia sa vytvoria základy cezhraničnej náučnej cesty s múzejnou tematikou.

Na prízemí východného krídla historickej budovy bude umiestnená stála výstava tunajšieho rodu Mailáthovcov a regulácie Bodrogu, Latorice a Tisy. V hlavnej prízemnej časti, tzv. veľkej sále, sa vytvorili priestory pre dočasné výstavy. V západnom krídle bude zariadená vedecká študovňa s múzejnou knižnicou. Na prízemí dostane priestor aj výtvarná galéria. V suterénnych a pivničných miestnostiach sa nachádza Kráľovská vínna apotéka so stálou výstavou Kráľovsko-chlmeckého vinohradníckeho rajónu. V podkroví vznikli priestory pre múzejnú pedagogiku a administratívu kultúrneho centra. Dôležitou kapitolou projektu bolo aj odkúpenie nádvoria, ktoré získalo do vlastníctva mesto. Po rekonštrukcii pribudne múzejnému areálu exteriérový festivalový priestor s malým javiskom, upraveným parkoviskom a zeleňou.

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Košického samosprávneho kraja. Bola založená v roku 2006. Okrem šírenia kultúrneho rozvoja a osvety spravuje regionálne múzeum a knižnicu. Poslaním regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha je zhromažďovanie predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty, ako súčasti kultúrneho dedičstva, vytvorenie podmienok na ich ochranu, ich využívanie a sprístupňovanie tak, aby prispievali k šíreniu poznatkov, vedeckému bádaniu a poznávaniu histórie, kultúry a prírody regiónov Medzibodrožia a Použia. Aby sa to mohlo plnohodnotne vykonávať, budova potrebovala rozsiahlejšiu rekonštrukciu. Práve múzeum sa začalo v roku 2013 opravovať a začiatkom novembra 2015 návštevníci vstúpia do komplexne zrekonštruovanej  a zmodernizovanej budovy.

Múzeum sídli v pamiatkovej budove, ktorá predtým slúžila ako policajná stanica, škôlka, navijáreň elektromotorov, krajčírska výroba, mestská univerzita či knižnica. Už po založení múzea bolo nutné budovu opraviť, vymeniť strešnú krytinu a upraviť interiér. Tieto práce financovalo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia z vlastného rozpočtu. Rozsiahlu rekonštrukciu umožnil projekt Dialóg múzeí.

Viac informácií o projekte:

Ing. Tibor Szemán, referent Muzeálnej expozície Jozefa Mailátha Szakelőadó, Mailáth József Múzeumi Tárlat,  ul. J.Mailátha č. 2, 077 01 Kráľovský Chlmec, E-mail: kcmap.muzeum@gmail.com     Mobil (Orange): 0905-223 435

PaedDr. Gabriela Zvolenská – riaditeľka, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia (KCMaP) kultúrne zariadenie KSK PaedDr. Zvolenský Gabriella – igazgató, Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet Kassai Megyei Önkormányzat Kulturális Intézménye Ul. Boľská 41, 077 01  Kráľovský Chlmec, Slovensko Tel./fax: 00421 56 63 21 620 Web: www.kcmap.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore