Košice

Prehľad podujatí 49. týždeň – 27.11.2015

PONDELOK                Mesto Košice

30. novembra            Magistrát mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“

8:00                                VII. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva

___________________________________________________________________________

PONDELOK               KSK a Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia

30. novembra           Kultúrne centrum, Ul. J. Mailátha 2, Kráľovský Chlmec

9:30                              Slávnostné otvorenie obnovenej Regionálnej muzeálnej expozície                                       Jozefa Mailátha. Rekonštrukcia expozície v sídle Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia bola realizovaná prostredníctvom projektu  Dialóg múzeí v Programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007-2013.

                                         Prezentácia knihy Tvorivý publicista gróf Jozef Mailáth.

Brífing
___________________________________________________________________________

 ŠTVRTOK                  Slovenská národná strana (SNS)

3. decembra            RO SSN, Szakkayho 1- zasadačka na 3. posch., Košice

14:30                            Témy TB:

  •                                      Aktuálna politická situácia
  •                                      Energetická bezpečnosť štátu – strategické podniky
  •                                      My, Slovensko a Európska únia

Hostia TB:

  •                                     Anton Danko – predseda SNS
  •                                     Peter Pamula – predseda Krajskej rady SNS Košice

___________________________________________________________________________

INÉ 

DEŇ  PAMÄTI  OBETÍ   HLADOMORU

Nedeľa 29. novembra 2015, 11:00 hod., Katedrálny chrám sv. A. Nevského, Prešov – pri príležitosti Dňa pamäti obetí hladomoru sa po svätej liturgii uskutoční pred Krížom – pamätníkom obetiam hladomoru panychída za účasti predstaviteľa Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike.

___________________________________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

 MEDZINÁRODNÝ   PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
  • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
  • e-mail adresa, tel. kontakt.

Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore