Tlačové správy

Prvé Vianoce vo vlastnom

Vo vlastných domoch prežije prvé Vianoce šesť mladých rodín s trinástimi deťmi z marginalizovanej rómskej komunity v Rankovciach. Legálne nízkonákladové domy s tečúcou vodou a elektrinou si postavili vlastnými rukami, s pomocou priateľov a rodinných príslušníkov za vlastné finančné prostriedky na pozemkoch odkúpených za vlastné úspory od obce Rankovce. Stavebný materiál si nakúpili z bezúročnej mikropôžičky ETP Slovensko, ktorú budú splácať najbližších desať rokov.

Po úspechu prvých stavebníkov sa do projektu svojpomocnej výstavby prihlásilo ďalších desať mladých rodín z Rankoviec.

Z odbornej diskusie ETP so zamestnancami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vzišiel návrh zapojiť mladých stavebníkov do aktivačnej činnosti v spolupráci s miestnym úradom práce prostredníctvom tzv. dobrovoľníckej služby podľa § 52a Zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. V súlade s touto možnosťou získavali traja stavebníci počas šiestich mesiacov (od 1. júna do 30. novembra 2015) v rámci aktivačných prác pod dozorom odborného stavebného majstra prax, pracovné návyky a pracovné zručnosti, ktoré im zvyšujú šance uplatniť sa na pracovnom trhu. Dvaja stavebníci stihli počas šesťmesačnej dobrovoľníckej služby svoje domy dokončiť a jeden stavebník plánuje finišovať na jar 2016.

Výsledky práce týchto šikovných ľudí dokazujú, že aj z malých podnetov môžu vzniknúť veľké veci, že aj v zdanlivo neperspektívnom prostredí dokáže dobre nasmerovaný impulz zvonku zmeniť pasívne postoje, nabúrať negatívne stereotypy a priniesť nádej.

V pondelok 30. novembra 2015 sa v Rankovciach a Herľanoch uskutoční pracovné stretnutie so zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, donormi (Karpatská nadácia, Habitat for Humanity) a partnermi projektu (obec Rankovce, miestne občianske združenie Pre lepší život). Cieľom stretnutia je prediskutovať výsledky pilotného projektu, ktorý sa prvý krát realizuje na Slovensku a odovzdať odporúčania ďalším organizáciám.

Už dnes v rámci Spoločného programu bývania pomáhajú organizácie Člověk v tísni a občianske združenie Pre lepší život skvalitniť bývanie takmer stovke rodín z Prešovského a Košického kraja .

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj pomáha v chudobných rómskych komunitách pätnásť rokov. V roku 2014 sme za projekt legálnej svojpomocnej samofinancovanej výstavby nízkonákladových rodinných domov do osobného vlastníctva v obci Rankovce získali zlatú Cenu občianskej spoločnosti od Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.  

Viac informácií:

Slávka Mačáková, mobil: 0907 778 645

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore